Валдис Домбровскис/Латвия/

Валдис Домбровскис/Латвия/

Валдис Домбровскис/Латвия/

Стратегията ни за възстановяване се основава на 3 основни концепции: солидарност, сближаване и устойчивост.

Никой не трябва да бъде изоставен.

Вчера предложихме основен план за възстановяване, нов инструмент – ЕС от следващо поколение. Вграден в мощен и модерен дългосрочен бюджет на ЕС. Ще ни донесе 750 милиарда евро свежи пари, финансирани от Европейския съюз, който издава облигации на капиталовите пазари. Това става възможно чрез увеличаване на бюджетния капацитет. Заедно с 3-те мрежи за безопасност, които вече бяха договорени, това води до усилията ни за криза и възстановяване до общо 1,3 трилиона евро и това се залага отгоре на следващият годишен бюджет на ЕС. Това е отговор на безпрецедентна криза. Ако отчита влиянието на кризата, както и предизвикателствата, породени от зеления и цифровия преход, ЕС е изправен пред инвестиционна пропаст от най-малко 1,5 трилиона евро през тази и следващата година, с по-голямата част от частния сектор. Използвахме различни инструменти, които се допълват и предлагат гъвкав комплексен отговор на многобройните различни нужди на нашите страни и на нашия бизнес. Планът ни за възстановяване гледа към бъдещето, Европа трябва да се отдръпне от шока, но също така да излезе напред по отношение на напредването на така необходимите реформи и ускоряването на преходите – Зелен и Дигитален. Ето защо днес ние представяме системата за устойчивост на възстановяване, това е най-големият инструмент в нашият пакет за възстановяване с огнева мощност от 560 милиарда евро. Той ще помогне на държавите членки да се справят с икономическите и социалните предизвикателства след кризата.

Той има 2 допълнителни цели:

  1. Насърчаване на икономическото, социалното и териториалното сближаване на ЕС чрез подобряване на капацитета на националните икономики за процъфтяване, а също и за справяне с евентуални бъдещи сътресения.
  2. Да подкрепим екологизирането и дигитализацията на нашите икономики. (За да ви дадем един пример, ние се ангажираме да инвестираме в технологиите на утрешния ден, независимо дали Green Tech или цифрова или информационна инфраструктура. Това ще ни позволи да останем глобални конкурентоспособни)

Както споменах по-рано, тази криза ще създаде огромна инвестиционна пропаст. Това идва от по-ниските нива на търсене, прекъсвания на доставките и влошаващи се условия на финансиране.

Бизнесът и правителствата също трябва да инвестират, за да се адаптират към новото нормално и да се справят с уязвимостите изложени от вируса.

Всичко това ще стане след много значителните инвестиции, необходими за напредък и постигане на Зелени и Цифрови преходи. И двата прехода остават на първо място в дневния ред на комисиите.

Това ново улеснение ще допринесе за запълването на празнината със 310 милиарда евро безвъзмездни средства и 250 милиарда заеми.

Това ще помогне на държавите-членки да финансират увеличението на брутните реформи , икономическите въпроси и социалното сближаване не само ще изискват значително увеличение на инвестициите, но и ще изискват нова амбиция по отношение на реформите, подобряващи производителността и бизнес средата.

Трябва да работим заедно, така че структурните слабости и дисбаланси да не възпрепятстват възстановяването ни.

Как това средство ще работи на практика: Подкрепата ще бъде достъпна за всички държави членки, но ще е съсредоточено върху най-засегнатите страни и където нуждите са най-големи.

Както президентът каза вчера, трябва да предотвратим по-нататъшното разширяване на съществуващите различия между държави, региони или хора.

Възстановяването ще бъде обусловено от сложна комбинация от фактори, не само за непредвидени разходи, но и за способността да се справи с шока и след това да се възстанови.

Следователно, за да определим разпределението за всяка държава, ние ще вземем в предвид наред с другите които са свързани с просперитет и среден процент на безработица.

Така че първите държави-членки, които желаят да се възползват от това средство, ще трябва да подготвят планове за възстановяване и устойчивост. Те могат да правят това всяка година през април с националните програми за реформи или по-рано през октомври на предходната година със своите проекти на бюджетни планове.

След това тези планове ще бъдат оценени от Европейската комисия и тук идва решаващата връзка с европейския семестър.

Когато представя своя национален план, всяка страна ще трябва да обясни как допринася за постигането на приоритетите, определени в европейския семестър, това ще гарантира, че разходите са насочени и използвани. Това също означава, че правните приоритети на ЕС се превръщат в резултати на място във всяка страна.

Държавите ще трябва да поемат изцяло политическото участие в реформите, както винаги е било в семестъра.

Тъй като знаете европейският семестър е за преодоляване на икономическите и социалните предизвикателства, това ще се отрази и в новият механизъм, националните програми за реформи трябва да се справят и в двете измерения в зависимост от конкретната ситуация във всяка страна.

Това означвата модернизация на икономиките , с цел да станаот по „пъргави“, повече динамични , зелени и дигитални. Също и за подобряване на продуктивността и бизнес средата.

Реформите също трябва да обхващат тежките социални последици от кризата , като се инвестира в образованието и уменията на хората, да се подобрят иновациите и  изследователските дейности с цел насърчаване на заетостта и социалното включване.

Комисията също така ще оцени съгласуваността с националните планове за енергетика и климат, плановете за справедлив преход и споразуменията за партньорство и оперативните програми, приети по фондовете на Съюза.

В заключение:

Тази криза показа, че непредвидените рискове могат внезапно да се материализират с пагубни последици.

Съвместимостта не е вариант, за да се справим със съществуващите и бъдещи предизвикателства, които трябва да подобрим играта си с правилния баланс на инвестиционни проекти и реформи.

Механизмът за възстановяване и устойчивост ще помогне да се засили устойчивостта ни за обновяване на нашите икономики, където е необходимо, и за иновации. По този начин можем да положим основите на Европейския съюз, който е по-устойчив, климатично неутрален и дигитален за нас и за следващото поколение.

The massive recovery and resiliance plan launched by the European Commission could take Europe in a new direction. After yesterdaty’s (Wednesday) announcement of a €750-billion fund to help save jobs and businesses, on top of the Multi-annual Financial Framework budget for the next seven years, boosting the facility to €1.85-trillion, Commission Vice-Oresident Valdis DOMBROVSKIS, told journalists that the so-called “Next Generation EU” should make a big difference…

Платформата Brown to Green

Кристина Лазарова, съосновател на платформата „Brown to Green“: Зелената сделка е възможност България да изгради нов икономически модел

“Зелената сделка е възможност в България да се направи един нов икономически модел. Тя сама по себе си не се отнася само до трансформация на въглищните централи, а и е насочена към високоенергийната индустрията като цяло.

ПОВЕЧЕ
Платформата Brown to Green

Кристина Лазарова, съосновател на Платформата „Brown to Green”: Трябва да разглеждаме Зелената сделка като позитив и възможност за рестарт на сектор „Енергетика“

Координаторът на Платформа „Brown to Green“ участва на експертната онлайн дискусия „Регионални планове …

ПОВЕЧЕ
Платформата Brown to Green

Значим успех за българската екология и енергетика – платформата „Brown to Green“ стана част от Европейския Алианс за Чист водород към Европейската Комисия

България има нужда от нова стратегия за климат и енергетика. Този план за възстановяване и устойчиво…

ПОВЕЧЕ