Водородът и Европейската Зелена сделка

Водородът и Европейската Зелена сделка

Водородът и Европейската Зелена сделка

На 08 юли 2020 г. се очаква да бъде представена въглеродната стратегия от ЕК. Европейската комисия си е поставила цел до 2050 година да се постигне въглеродна неутралност.

Водородът и  Европейската Зелена сделка – ключ за постигане на неутрална въглеродна икономика за 2050 г. и намаляване на 50/55 парникови газове за 2030 г. Водородът е един от стимулите в контекста на Зелената сделка за декарбонизиращи сектори като химическата промишленост, стоманата индустрия и транспорт. 

Целта на документа е да създаде интегрирана стратегия за изграждане на водородна икономика в Европа, основана на подхода – търсене, производство, инфраструктура и пазарни правила.

Пазарът трябва да се базира на следните принципи – неограничена трансгранична търговия и неограничен достъп до всички участници на пазара, както и запазване целостта на вътрешния пазар, но прилагайки принципите за отделяне.

В стратегията приоритет е зеленият водород, за разлика от синият, чиято роля ще бъде само през т.нар.  „преходен период“.

Комисията стартира Алианс за чист водород (Clean Hydrogen Alliance), целта на който е да изгради веригата на доставки в Европа и също така  да бъдат установени и целеви показатели за „дял на синия и сивия водород в енергийния баланс през 2030, 2040 и 2050 години“.

Проектът на стратегията предвижда и създаването на сертификати за зелен водород, по примера на на сертификатите за възобновяема енергия (гаранции за произход).

 

Повече информация – PDF

Платформата Brown to Green

Кристина Лазарова, съосновател на платформата „Brown to Green“: Зелената сделка е възможност България да изгради нов икономически модел

“Зелената сделка е възможност в България да се направи един нов икономически модел. Тя сама по себе си не се отнася само до трансформация на въглищните централи, а и е насочена към високоенергийната индустрията като цяло.

ПОВЕЧЕ
Платформата Brown to Green

Кристина Лазарова, съосновател на Платформата „Brown to Green”: Трябва да разглеждаме Зелената сделка като позитив и възможност за рестарт на сектор „Енергетика“

Координаторът на Платформа „Brown to Green“ участва на експертната онлайн дискусия „Регионални планове …

ПОВЕЧЕ
Платформата Brown to Green

Значим успех за българската екология и енергетика – платформата „Brown to Green“ стана част от Европейския Алианс за Чист водород към Европейската Комисия

България има нужда от нова стратегия за климат и енергетика. Този план за възстановяване и устойчиво…

ПОВЕЧЕ