Заседание на Комисия по околната среда (ENVI) 16.06.2020

Заседание на Комисия по околната среда (ENVI) 16.06.2020

Заседание на Комисия по околната среда (ENVI) 16.06.2020

Артур Мецгер : националните планове ще се актуализират около 2023-2024г., след като вече има влезли в сила мерки за възстановяване

ДНЕВЕН РЕД : ОБМЕН НА МНЕНИЯ С КОМИСИЯТА ЗА НАЦИОНАЛНИ ПЛАНОВЕ ЗА ЕНЕРГИЯ И КЛИМАТ. (НПЕК)

Националните планове за енергия и климат (НПЕК) ще бъдат ключово измерение на пакета за възстановяване. Важно е , своевременно да се проведе разговор за оценката на НПЕК и използването на Националните планове за енергия и клима в други европейски политики, като например пакета за възстановяване.

Артур Рюнге – Мецгер – Директор на отдела за климатична стратегия :

Националните планове за енергия и климат са много важни стъпки в прилагането на политиките в областта на климата и енергетиката в Европа. И мисля, че сме доста щастливи да кажем това. Получихме всички планове , с изключение на един – този на Ирландия. Въпреки , че много от тях закъсняха, тъй като това е трудоемка тема. Това е цялостен подход на правителството в много държави-членки.
Комисията оценява тези планове, но закъсняваме в оценката им. Планът е, че по отношение на оценката ще излезем след лятната почивка, през есента. За да имаме достатъчно време, за да разгледаме подробно тези планове. Важното е също, че тези планове са с много важен принос, в съответствие с информацията за упражняването на целите в плана за климата за 2030 г. Което както знаете също ще излезе през септември тази година. Вниманието на комисията ще премине в изпълнението и, разбира се, също така се надяваме, че това ще се случи в държавите-членки. Това трябва да се направи много бързо, защото говорим за цели, които са определени за 2030 г. Трябва да вземем това в контекста на възстановяването, през което ще преминем. Така че това е важна част от цялото упражнение.
Въпреки че оценката на комисията все още е предварителна и временна, а не окончателна, ще трябва незабавно да разгледаме следващите стъпки по отношение на изпълнението. И това се случва при условия, които не са били предвидени в плановете, защото много планове са били представени през януари, точно преди кризата с Корона Вирус. В това отношение това идва много навреме, тъй като ние сме на крачка от новата „Мулти годишна фиансова рамка“, която ще започне през 2021 година.
И ще трябва да преминем във възстановителен режим от кризата с Корона Вируса. Тъй като тези инвестиции, които ще трябва да направим са в контекста на Европейската Зелена сделка, това е много своевременно представяне на тези планове. Това, което трябва да сме сигурни, е, че те са напълно включени в плановете за възстановяване на държавите членки, а също и в новия инструмент за възстановяване – ЕС от следващо поколение (Next Generation EU), който ще увеличи финансовата мощ в бюджета на ЕС.
Плановете ще очертаят тези мерки, за да се изгради здрав, устойчив и проспериращ ЕС за бъдещите поколения. И те ще подкрепят този двоен преход : „Зелен преход“ и „Дигитален преход“ . Ако разгледате подробностите по „Пакета за възстановяване“, основната част ще се състои от безвъзмездни средства и заеми.Това ще позволи на държавите-членки да извършат необходимите реформи и инвестиции, които вече са идентифицирани в Националните енергийни и климатични планове.
Те ще вземат предвид и препоръките, които отправяме към държавите-членки, в контекста на рамката за Европейският семестър, която тази година беше насочена основно към изпълнението на Националните планове за енергетика и климат. Имаме основите да гарантираме че зеленият преход може да стартира през следващите месеци .Предварителните наблюдения, които имаме са, че след като видяхме проектите на НЕКП, държавите-членки подобряват своите планове и полагат повече усилия по отношение на по-голяма прецизност, кои мерки ще предприемат и инвестициите които ще направят.
Това което ясно виждаме е, че целият процес се възползва от този подход на цялостно правителствено ангажиране, не само ведомствата свързани с климата, а практически всички правителствени ведомства, които участват в представянето на плановете, а плановете се възползват от безпрецедентен мащаб на обществени консултации, каквито никога досега не сме имали.
Не трябва да забравяме, че за първи път преминаваме през такова упражнение. Така че по отношение на общите емисии на парникови газове това може да се очаква, ако тези планове бъдат изпълнени. Нивото на амбициите се е увеличило в сравнение с проектите.Нещото което също виждаме е, че действията, които се провеждат в областта на обновяването и в областта на възобновяемите енергийни източници и чистата мобилност, са се увеличили. И би трябвало да можем да надхвърлим 40% намаление на емисиите до 2030 година.
Ако финансирането за възстановяване се използва разумно, тъй като това е голяма инжекция на финансиране в икономиката може да започнем с добър старт, за да увеличим амбицията в следващите години.Също така с времето и с приемането на нови цели Националните планове за енерги и климат ще подлежат на актуализиране, и това ще се случи през 2023-2024 г. Към този момент в годините 2023-2024 повечето от мерките за възстановяване трябва да са в процес на изпълнение и следва да видим ползите произлизащи от това.

Паула Пиньо – Ръководител на отдел , Генерална дирекция „Енергетика“ на Европейската комисия :

Ще се фокусираме малко повече върху енергийните елементи на НЕКП. Започвайки с възобновяемите енергийни източници за които имаме добри новини. Наблюдава се явно подобрение в сравнение с проектите на планове, така че нашата предварителна оценка показва, че колективният принос на ЕС 2027 трябва да достигне достатъчно ниво на амбиция. Като припомним, че имаме цел поне 32% от възобновяемите енергийни източници от крайния дял на потреблението на енергия. По-малко позитивната история е свързана с енергийната ефективност, за съжаление въз основа на плановете които получихме, ще имаме празнина , и ще трябва да работим по-усилено по въпроса. Ясно е, че трябва да продължим с конкретни политики и мерки, които ще ни позволят да затворим тази празнина. Ние разглеждаме по-специално сградите и необходимостта да се представят конкретни политики и мерки там.
От друга страна знаете, че управлението е за нещо повече от възобновяеми енергийни източници, енергийна ефективност и емисии на парникови газове и тази количествена цел. Освен това разглеждаме сигурността на доставките и там имаме добри новини в смисъл, че окончателните планове показват подобрения с повечето държави-членки, приели национални цели за енергийна сигурност и прилагащи мерки, насърчаващи инвестициите.
На енергийния вътрешен пазар също виждаме няколко подобрения. Тук разбира се, както в други области, където не е имало традиция в планирането на държавите-членки, това са области, които са по-трудни за справяне, но виждаме подобрения по отношение на завършването на проектите от общ интерес, и по отношение на укрепването на вътрешните мрежи и внедряването на иновативни мрежови технологии.Виждаме също, че някои държави-членки вече осигуряват цялостен интегриран поглед върху енергийната система и разработват така наречените стратегии за интеграция на различните енергийни доставчици, електроенергия, отопление и газ.
Що се отнася до енергийните субсидии, ние трябва да настояваме за държавите-членки да изброят съществуващите субсидии, по-специално субсидиите за изкопаемите горива. Все още виждаме необходимостта от по-нататъшни усилия по отношение на конкретни действия за реално премахване на изкопаемите горива.По отношение на научните изследвания, иновациите и конкурентоспособността, което отново е област в която няма традиция на планиране от страна на държавите-членки. Въпреки това виждаме постоянно подобрение на усилията в областта на научните изследвания и иновациите в енергийните технологии, по-специално по отношение на целите на разходите.Заключението от това е , че ще трябва да отправим инициативи на равнище ЕС, за да се справим с някои от проблемите, които може би не са били достатъчно адресирани на национално ниво.
Все още предвиждаме редица мерки, до някаква степен мерки които ще запълнят празнините, като например – “Вълната за обновяване” (която е планирана да се представи през септември със стратегия).Също така, ние ще дадем насоки за прилагането на първоначалният принцип на енергийната ефективност,както и продължава работата по приемането на новия работен план за екодизайн и енергийно етикетиране, който е насочен точно към отчитане на потенциала за енергийна ефективност на продуктите.
Работим върху акта на комитологията по механизма за фианансиране на възобновяемата енергия, който е нов специфичен инструмент за подпомагане на инвестициите във възобновяема енергия, като същевременно изследваме потенциала на трансграничното пресъздаване.
Имаме удоволствието да Ви информираме, че подготвяме самостоятелна комуникация на стратегична пътна карта за изграждане на водородна икономика за климатично неутрална Европа.
Ние виждаме водорода като ключов елемент в прехода и по-специално в интеграцията на енергийната система.
Резюме на НПЕК за България

Платформата Brown to Green

Кристина Лазарова, съосновател на платформата „Brown to Green“: Зелената сделка е възможност България да изгради нов икономически модел

“Зелената сделка е възможност в България да се направи един нов икономически модел. Тя сама по себе си не се отнася само до трансформация на въглищните централи, а и е насочена към високоенергийната индустрията като цяло.

ПОВЕЧЕ
Платформата Brown to Green

Кристина Лазарова, съосновател на Платформата „Brown to Green”: Трябва да разглеждаме Зелената сделка като позитив и възможност за рестарт на сектор „Енергетика“

Координаторът на Платформа „Brown to Green“ участва на експертната онлайн дискусия „Регионални планове …

ПОВЕЧЕ
Платформата Brown to Green

Значим успех за българската екология и енергетика – платформата „Brown to Green“ стана част от Европейския Алианс за Чист водород към Европейската Комисия

България има нужда от нова стратегия за климат и енергетика. Този план за възстановяване и устойчиво…

ПОВЕЧЕ