Значим успех за българската екология и енергетика – платформата „Brown to Green“ стана част от Европейския Алианс за Чист водород към Европейската Комисия

Значим успех за българската екология и енергетика - платформата "Brown to Green" стана част от Европейския Алианс за Чист водород към Европейската Комисия

Значим успех за българската екология и енергетика – платформата „Brown to Green“ стана част от Европейския Алианс за Чист водород към Европейската Комисия

Платформата „Brown to Green“ официално бе одобрена и стана част от Европейския Алианс за Чист водород към Европейската Комисия. Това съобщи Кристина Лазарова, съосновател на Платформата. „За нас това е огромна чест и прави труда на хората, които работят за осъществяването на справедливия енергиен проход в страната ни, да бъде смислен. Това е едно начало и стъпка към осъществяване на необходимостта и желанието на предприятията от Югозападен въглищен регион като ТЕЦ Бобов дол и Топлофикация Перник да имат своето различно, енергийно бъдеще.“, сподели Кристина Лазарова.
Проектът „Brown to Green“ стартира тази година и е изцяло нов за България. Основна му цел е да допринесе за трансформацията на предприятията в Югозападен въглищен регион към изцяло екологично производство на енергия. „Brown to Green“ се опитва да помогне за внедряването на най-новите екологични технологии за добив на енергия, в това число и чрез използването на водород, наричан от експертите – горивото на бъдещето. Платформата, в чиито срещи и дискусии участват представители от Министерски съвет, Министерство на Енергетиката и Министерство на околната среда и водите, местната власт, големите синдикати КНСБ и КТ Подкрепа, неправителствени организации, в това число и WWF България, иска да намери най-добрия вариант за преквалификация и запазване на работните места на ангажираните във въглищната индустрия български работници и специалисти.
„Провеждаме разговори с много международни компании, които имат различни иновативни проекти и изключителен напредък, както в оборудването, което създават, така и в използването на водород и други възобновяеми източници. Вярваме, че съвместно с тези компании сме пред прага на взимане на едно различно, екологично и ефективно решение за промяната на Югозападния въглищен регион“.
Европейският Алианс за Чист водород към Европейската Комисия има за цел да обедини институции на ЕС, национални правителства и представители на индустрията, за да създаде пълна верига от производство и доставки на водород в Европа. Алиансът има ключова роля за изпълнението на Водородната стратегия за климатично-неутрална Европа, както и за подкрепата на инвестициите за увеличаване на производството и търсенето на водород. Той ще разработи поредица от конкретни проекти в подкрепа на усилията за декарбонизация на европейските енергоемки отрасли.

Платформата Brown to Green

Кристина Лазарова, съосновател на платформата „Brown to Green“: Зелената сделка е възможност България да изгради нов икономически модел

“Зелената сделка е възможност в България да се направи един нов икономически модел. Тя сама по себе си не се отнася само до трансформация на въглищните централи, а и е насочена към високоенергийната индустрията като цяло.

ПОВЕЧЕ