Идеята

В началото

В началото на 2019 г. с нас се свързаха от WWF с информация, че изпълняват проект, в който изследват най-тежко засегнатите въглищни региони, които подлежат на енергийна трансформация в България, Гърция, Полша и Германия. С нашата първа среща стартира всичко.

В средата на 2019 г. представители на основните целеви групи, като синдикати, медии, неправителствени организации, местни власти от въгледобивни региони от тези държави, включени в проекта на WWF, бяха на посещение в централите и мините в Югозападна България. Тогава за това тридневно посещение, чуждестранните гости успяха да се докоснат до ситуацията в Перник и Бобов дол, както и да предложат възможността в бъдеще да си подадем ръка за намиране на общи, европейски решения за трансформация на сектор енергетика. За съжаление той е един от най-бавно променящите се по много причини.

В резултат на това последваха редица формални и неформални затворени и отворени работни срещи, последните две от които бяха през февруари 2020 г. Голям еднодневен форум в София, иницииран от WWF, с представители на всички заинтересовани страни, включително Европейската комисия. Буквално няколко дни преди този форум, имаше тридневно работно посещение в Брюксел за преки срещи и разговори с всички официални институции там, в т.ч. българските евродепутати и вицепрезидента на ЕК, отговорен за Зелената сделка – комисар Франс Тимерманс.

Франс Тимерманс е роден в миньорски район и семейство в Холандия, който е бил преструктуриран преди много години и лично е ангажиран по темата. Именно при работните ни разговори с него стана ясна от първо лице позицията не само на Европейската Комисия, но и на цялата Европейска общност.

А тя е, че трябва да положим заедно много усилия, за да имаме високо качество на живот и всичко, което произвеждаме, трябва да е съобразено с това. Трябва да се стремим и подкрепяме развитието към нулева въглеродна икономика. Независимо от това колко трудно изглежда то към днешна дата и практически да е съобразено със специфичните нужди на всяка една държава и на всеки един конкретен регион. Важно е да вземем на местно ниво правилните решения, за да можем да започнем прехода и трансформацията на тези региони. За да бъде той успешен, имаме право само на един опит и не можем да допускаме грешки.

Така, малко и на шега, се роди идеята за създаване на платформата “Brown to Green”, която се осъществи с подкрепата на всички участващи в българската делегация в Брюксел през февруари тази година.

В случая говорим за обединение между централите, мините, хората които работят там, двете области и общини, националната и местната власт, асоциации и неправителствени организации. Това всъщност е Платформа “Brown to Green”.

Платформата е средство за постигане на няколко средносрочни и дългосрочни цели, а именно цялостно трансформиране на съществуващите енергийни мощности – ТЕЦ “Бобов дол” и “Топлофикация Перник”, организиране на дейностите в мините в областта и развитие на районите в икономически, екологичен и социален аспект. Нашата цел не е само да се направи трансформация на тези централи, а да се осъществи такъв проект, който да осигури преквалификация на персонала, да се открият нови икономически дейности и нови работни места, да се развие целият регион и да се направи привлекателен и за други инвеститори и други енергийни решения, но не единствено. Това ще се опитаме да инициираме, това ще отправим като заявка за съвместно сътрудничество с институциите на местно и национално ниво, с неправителствени организации, различни браншови асоциации, представляващи компании, занимаващи се с различни видове възобновяема енергия, със съхранение на енергия, както и финансови институции.

Всичко това ще се случва публично. Платформата ще предостави възможност целият този процес да е достъпен за всеки един гражданин и представител на заинтересованите страни, защото няма лесно, еднозначно и бързо решение. Никой в България не е правил подобно нещо, а и добрите примери, ако погледнeм както по света, така и в Европа, са малко.

 

В момента

 

В момента Платформата има официалната подкрепа от всички, които са публикувани в секцията „Подкрепата“.

За нас са много важни положителните реакции на всички институции както на национално, така и на местно ниво. Отношението, което получихме от тях, можем да го сравним с една подадена ръка от наша страна и много бързо протегната друга такава от тяхна.

Щасливи сме, че синдикалните организации, визирам КНСБ и КТ Подкрепа ни покрепят и искат да вървим напред заедно в този процес, същото можем да споделим и за асоциациите в енергийният сектор. За неправителствените организации и в частност  WWF България можем да кажем, че те бяха част от генерирането на идеята за тази Платформа.

Действията, които ни предстоят, са да изготвим и секторни бизнес стратегии и планове за тяхното реализиране и финансиране от страна на въгледобивните предприятия. Това е необходимо, за да се извърши плавно и устойчиво прехода към нисковъглеродна икономика.

 

В бъдещето

 

Ще изготвим пътна карта с конкретни стъпки и срокове с възможностите за трансформиране и производство на екологична енергия в съществуващите инсталации и възможните и приложими алтернативи в изграждането на други. Ще търсим най-рационалните програми за преквалификация. Също така и нови бизнес проекти и начинания за икономическо и социално възраждане на тези два района, а не само на териториите на ТЕЦ “Бобов дол” и “Топлофикация Перник”.

Активно ще следим за внедряването на най-добрите решения, отправените препоръки, европейските и национални цели, различните проекти, мерки и модели, които взимат в другите въглищни райони в Гърция, Полша и Германия. Тяхната роля в преструктуриране и заместване на въгледобива е много активна. Ще стартираме с обмен на информация и иновативни решения от Северна Гърция, като най-близка до нас страна. Югозападна България има централна роля на Балканите, защото, ако погледнете географската карта дори, ще видите, че ние се намираме в нещо като географския център на въгледобива в тази част на Европа с над 100 годишна история и икономически подем, базиран на въглищата. Време е да помислим за бъдещето и за това, какви са решенията за икономическо възраждане за следващите 50-100 години напред.

Това е новият икономически модел на всички държави членки в Европа и ние трябва не само да се адаптираме, но и да станем успешни.

Обединението, технологичното развитие, разгръщането на идеи, потенциал, възможности, предложения и взимане на решения от всички страни в този процес на трансформиране и развиване на Югозападния въглищен регион е най-важното, което цели да направи Brown to Green.

Платформата Brown to Green