Извадка от Уебинар от ГД „Енергия“

Извадка от Уебинар от ГД „Енергия“

Извадка от Уебинар от ГД „Енергия“

Бриу Поснич : Рехабилитацията на бивши минни обекти е един от ключовите приемливи разходи във фонда за „Справедлив преход“

По време на проведен уебинар от ГД „Енергия“ на Европейската Комисия, Бриу Поснич застъпи следната теза : „Едно нещо, което е ясно по принцип в правото на ЕС, е принципът „Замърсител-плаща“.Това означава, че фирма или правителство, които са отговорни за щетите, трябва да бъдат тези, които плащат за поправянето им. И така, в случая на въгледобива, изглежда, че отговорностите са малко замъглени, поради историята зад въгледобива, поради структурите на собственост на компаниите за добив на въглища, а също така често и поради процедурите по несъстоятелност, които се случват при закриването на мината.Tака че е малко по-сложно и в случай на добив на въглища. В случая с въгледобив, е малко сложен. И това е причината, поради която принципът „Замърсител- плаща“ все още се прилага, на практика ЕС предоставя и обществена подкрепа за възстановяване на бившите въглищни мини и замърсяването им“.

Има няколко броя инструменти:

   – Гъвкавост на държавните помощи (Има решение на Съвета, което позволява на държавите-членки да предоставят помощ на въгледобивната компания за покриване на разходите за възстановяване на околната среда. Това по никакъв начин не се счита за незаконна държавна помощ, поради тази перспектива за общ интерес. )

  – Фондовете на ЕС, които предоставят пряка подкрепа на такива дейности. Най-очевидният пример е програмата – “Живот”. Имаме множество примери в целия ЕС за програмата – “Живот”, използвана за рехабилитация на бивши изоставени промишлени терени или минни обекти.         

Последното нещо, което трябва да споменем, е нещо по-ново с Европейската Зелена сделка и съответния механизъм „Справедлив преход“, че рехабилитацията на бивши минни обекти е един от ключовите приемливи разходи във фонда за „Справедлив преход“.

Регионите ще трябва да започнат с рехабилитацията на мините ,когато започнат прехода си.Тази екологична рехабилитация ще даде основа за бъдещи развития, през които регионът ще премине. Той също така осигурява временна заетост на хората, които са наети във въгледобивната компания. Това наистина е важна област, която също ще се възползва и подкрепата на фонда за „справедлив преход“.

Уебинар на ГД „Енергия“, ЕК

Бриу Поснич е от Европейската комисия за рехабилитация на минни обекти

 

 

Напомняне: В края на този месец (29 юни до 3 юли) ще има събитие – „Виртуална седмица на въглищните региони“, където ще обсъждаме темата за финансирането на фонда за „Справедлив преход“ и механизма по „Справедлив Преход“.

Платформата Brown to Green

Кристина Лазарова, съосновател на платформата „Brown to Green“: Зелената сделка е възможност България да изгради нов икономически модел

“Зелената сделка е възможност в България да се направи един нов икономически модел. Тя сама по себе си не се отнася само до трансформация на въглищните централи, а и е насочена към високоенергийната индустрията като цяло.

ПОВЕЧЕ
Платформата Brown to Green

Кристина Лазарова, съосновател на Платформата „Brown to Green”: Трябва да разглеждаме Зелената сделка като позитив и възможност за рестарт на сектор „Енергетика“

Координаторът на Платформа „Brown to Green“ участва на експертната онлайн дискусия „Регионални планове …

ПОВЕЧЕ
Платформата Brown to Green

Значим успех за българската екология и енергетика – платформата „Brown to Green“ стана част от Европейския Алианс за Чист водород към Европейската Комисия

България има нужда от нова стратегия за климат и енергетика. Този план за възстановяване и устойчиво…

ПОВЕЧЕ