Кристина Лазарова, „Brown to Green“: Три неща, които могат да променят българската енергетика

Кристина Лазарова, "Brown to Green": Три неща, които могат да променят българската енергетика

Кристина Лазарова, „Brown to Green“: Три неща, които могат да променят българската енергетика

Кристина Лазарова, „Brown to Green“: Три неща, които могат да променят българската енергетика чрез Плана за възстановяване и устойчивост

Първо. Да изразходваме ефективно енергията е важно, но недостатъчно за пълната промяна на енергетиката.
„В Плана за възстановяване и устойчивост на Република България сектор „Енергетика“ е много слабо засегнат. Не смятам, че под „енергетика” трябва да са разбира само енергийна ефективност, а от проекта, с който се запознахме, виждаме, че се набляга само на нея. Енергийната ефективност е изключително важна, но не е единствената възможност пред страната ни .“ Това каза Кристина Лазарова, координатор на Платформата „Brown to Green“ по време на онлайн дискусия относно проект на План за възстановяване и устойчивост на България, част сектор „Енергетика“.
Също така тя отправи апел към Министерство на Енергетиката и Министерски съвет да бъде направена широка дискусия и относно т.нар. Фонд за декарбонизация, който предстой да бъде създаден. „В момента има много неизвестни свързани с този Фонд и би било добре той да подлежи на обществени дискусии, за да може процесите свързани с него, да бъдат максимално прозрачни.“

Второ. Да инвестираме в технологии за съхранение на енергия
В изказването си Кристина Лазарова напомни, че Европейската комисия е дала препоръка в посока на това, че трябва да бъде поставен фокус върху енергийната ефективност. „Смятам, че тя наистина е важна, но също така считам, че трябва да се предвидят финансови ресурси, които да са за нови технологии и за съхранение на енергията.“, посочи още тя. Лазарова оцени като правилна посоката да се работи по изграждането на фотоволтаици на покривите на сградите, но подчерта, че не бива да се забравя, че трябва да има средства и за съхранение на енергията към тези сгради. По думите й също така в проекта на Плана, в частта за декарбонизацията, са възникнали много въпроси и неясноти, които се надява с процеса на работа и с по-широк обществен диалог да бъдат изяснени.

Трето. Да търсим европейска подкрепа за нови ВЕИ мощности и водородни технологии
Кристина Лазарова изрази учудване от факта, че като страна не правим опит да подадем искане за включване на финансиране на допълнителни ВЕИ мощности, иновации за съхранение на енергия и водородни технологии. „В Платформата „Brown to Green“ ние направихме едно неофициално проучване за практиката на Европейската комисия и се оказа, че всяка държава има възможност да отправи подобни искания. „След това Комисията разглежда дали може да допусне да се даде възможност държавата допълнително да се финансира по Плана за възстановяване и устойчивост за изграждането на ВЕИ и водородни мощности.“, посочи още Лазарова.
„В началото на следващата седмица от името на Платформата „Brown to Green“ ще изпратим нашето становище по проекта на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България по надлежния ред. То ще бъде в синхрон с препоръките и изискванията, които са заложени в Регламент на Европейския Парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост, съобщи Кристина Лазарова и обясни, че в него те ще опишат техните бележки и препоръки, част от които днес тя сподели по време на дискусията.
Brown to Green ще участва в заседанията на Платформа за въглищни региони в трансформация към Европейската Комисия в седмицата 16 – 20 ноември, както и в затворени кръгли маси за диалог на Алианса за чист водород към Комисията, провеждани 23 – 27 ноември. „Логично е да се вслушваме в действията, които предприемат другите държави в Европа и да внедряваме добрите практики в сектора. Смятаме, че след следващите две седмици ще имаме много добра картина в посока на това колко са напреднали както компаниите в Европа, така и какви планове за възстановяване на сектора правят в другите страни.“
В края на своето изказване Лазарова изрази благодарност за поканата за участието в тази среща и че най -важно значение па подобни събития е възможността на едно място да се събират всички гледни точки по темата за икономическото и социално възстановяване от кризата породена от COVID-19 пандемията, както и за устойчивото развитие на България в контекста на амбициозните цели на Зелената сделка.

Платформата Brown to Green

Кристина Лазарова, съосновател на платформата „Brown to Green“: Зелената сделка е възможност България да изгради нов икономически модел

“Зелената сделка е възможност в България да се направи един нов икономически модел. Тя сама по себе си не се отнася само до трансформация на въглищните централи, а и е насочена към високоенергийната индустрията като цяло.

ПОВЕЧЕ