Отговор от Elisa Ferreira

Платформата Brown to Green

Отговор от Elisa Ferreira

Превод на отговора от Elisa Ferreira

Уважаеми господин Спасов и господин Манов,

Благодаря много за писмото Ви от 27 февруари 2020 г., в което очертавате мнението си, че Перник трябва да бъде включен в списъка на регионите, ползващи се от Фонда за справедлив преход в България.

Заместник-изпълнителният президент Тимерманс ми изпрати писмото Ви, за да отговоря в качеството си на комисар по политиката и реформите на сближаване, който включва Фонда за справедлив преход.

Първо, бих искала да похваля вашият ангажимент за устойчиво развитие на провинцията и вашето разпознаване на проблемите, които трябва да бъдат решени, за да се постигне успешен преход. Вашето писмо е много навременно, тъй като ние сме в процес на неформална подготовка с държавите-членки за определяне на приоритетите за финансиране на политиката на сближаване през следващия програмен период 2021-2027 г., включително и определяне на кои региони ще се възползват от Фонда за справедлив преход. Считам, че осведомеността на местните заинтересовани страни за предизвикателствата пред тях и собствеността върху процесите на регионално развитие са важни компоненти на успешната политика на сближаване.

В Приложение Д към докладите за страните от 2020 г. Комисията определи регионите, които най-вероятно ще бъдат засегнати от прехода към неутрална за климата икономика на ЕС  , както и с по-малък капацитет да се справят с разходите за този преход. Идентифицираните райони са на ниво провинция или по-малки, както се изисква съгласно регламента за справедливия преходен фонд. Този подход ще осигури целенасочена намеса в подкрепа на работниците и секторите, които са най-засегнати от климатичния преход, което няма да бъде постигнато, ако ресурсите ще бъдат разпръснати в по-широка област. Това означава, че Кюстендил и Перник не трябва да се разглеждат като едно цяло в този контекст.

Бих искала също да подчертая, че Приложение Д към доклада за страната представлява възгледите на Комисията въз основа на наличните данни в даден момент. Сега държавите-членки трябва да представят териториалните планове за справедлив преход, които считат за по-подходящи, в съответствие с целите на регламента. Те се разработват в консултация със заинтересованите страни, съответно на национално, регионално и местно ниво,както и с Комисията, която ще ги одобри. Това ще бъде основа за дискусиите с българското правителство относно териториалните справедливи планове за преход, които ще очертаят използването на фонда Справедлив Преход, а останалите два стълба на плановете за  механизма по Справедливият преход .Тези планове ще бъдат разработени от българските власти, в тясно сътрудничество със заинтересованите страни , съответно на национално, регионално и местно равнище и с Комисията, която ще ги одобри. Комисията предоставя на държавите-членки техническа подкрепа за тази задача.

Искам също да отбележа, че Фондът за Справедлив Преход е само един от инструментите на ЕС, който Комисията предлага да подкрепи справедливия преход в засегнатите региони и провинции във всички държави-членки. Други инструменти включват другите два стълба на Механизма за справедлив преход, бъдещия фонд за иновации и фонд за модернизация или общото финансиране на политиката на сближаване.

Поради това е от съществено значение българското правителство да определи ясна визия и план на страната за прехода от въглища в консултация с всички заинтересовани страни. Ето защо Ви насърчавам да започнете диалог с националните органи, включително с Министерството на енергетиката, което е субектът, определен от българското правителство за координиране на прехода, за да обсъдите как Перник може да бъде подкрепен в процеса.

Бих искала също да Ви поканя да се обърнете към секретариата на инициативата на Европейската комисия за Въглищни региони в преход. Това може да бъде полезен начин да се запознаете какво правят другите региони с преход на въглища в ЕС ,както и справяне с проблема за „Справедлив преход“, за събиране на някои добри практики и опит от първа ръка за преодоляването на определени препятствия. Инициативата попада в рамките на дейностите и подкрепата на Комисията за „справедливия преход“ на европейските икономики, който е обхванат от платформата за справедлив преход. Участието в инициативата не изисква никакви предпоставки или ангажименти от ваша страна. Ако се интересувате от инициативата „Въглищни региони в преход“, моля, не се колебайте да изпратите имейл на secretariat@coalregions.eu за повече информация.

Искрено Ваша,

Elisa Ferreira

Платформата Brown to Green

Кристина Лазарова, съосновател на платформата „Brown to Green“: Зелената сделка е възможност България да изгради нов икономически модел

“Зелената сделка е възможност в България да се направи един нов икономически модел. Тя сама по себе си не се отнася само до трансформация на въглищните централи, а и е насочена към високоенергийната индустрията като цяло.

ПОВЕЧЕ
Платформата Brown to Green

Кристина Лазарова, съосновател на Платформата „Brown to Green”: Трябва да разглеждаме Зелената сделка като позитив и възможност за рестарт на сектор „Енергетика“

Координаторът на Платформа „Brown to Green“ участва на експертната онлайн дискусия „Регионални планове …

ПОВЕЧЕ
Платформата Brown to Green

Значим успех за българската екология и енергетика – платформата „Brown to Green“ стана част от Европейския Алианс за Чист водород към Европейската Комисия

България има нужда от нова стратегия за климат и енергетика. Този план за възстановяване и устойчиво…

ПОВЕЧЕ