Помощ от Европа за 18 държави

Помощ от Европа за 18 държави

Помощ от Европа за 18 държави

07.05.2020 г.

Европейската комисия одобри подадените от 18 държави членки искания за помощ за изготвянето на териториалните планове за справедлив преход, които всяка държава трябва да представи, за да получи финансиране от Механизма за справедлив преход. Механизмът за справедлив преход е част от Плана за инвестиции във връзка с Европейския зелен пакт и ще мобилизира най-малко 100 млрд. евро под формата на инвестиции за предоставяне на допълнителна целенасочена подкрепа за регионите, които са най-силно засегнати от прехода към неутрална по отношение на климата икономика, но разполагат с по-малък капацитет за справяне с предизвикателствата. Получилите одобрения искания бяха подадени в отговор на специална покана, отправена от Комисията в края на февруари 2020 г. в рамките на Програмата за подкрепа на структурните реформи.

 

В рамките на Програмата за подкрепа на структурните реформи Комисията ще предостави съобразено с нуждите експертно съдействие, например за подпомагане на националните и регионалните органи при:

  • оценяване на социалното, икономическото и екологичното въздействие на прехода и очертаване на процеса на преход до 2030 г.;
  • провеждане на диалог между заинтересованите страни, например гражданите, бизнеса и гражданското общество, за да се постигне обща визия за протичането на прехода;
  • и при набелязването на действия за успешното осъществяване на справедлив преход. 

 

Следващи стъпки

През следващите месеци до края на 2020 г. Комисията ще предостави целенасочена подкрепа за подпомагане на държавите членки при подготвянето на териториални планове за справедлив преход. Изготвянето и окончателното оформяне на плановете за справедлив преход ще остане в ръцете на държавите членки, които ще работят в тясно сътрудничество със съответните заинтересовани страни на национално, регионално и местно равнище, като по този начин се осигури тяхната активна ангажираност с прехода. След това плановете ще бъдат представени за одобряване от Комисията.

За да получат финансиране, е необходимо държавите членки в диалог с Комисията да изготвят териториални планове за справедлив преход. В тези планове те ще определят териториите, които вероятно ще са най-силно засегнати от прехода към неутрална по отношение на климата икономика, ще изложат предизвикателствата пред развитието им и ще очертаят своите пътища за преход до 2030 г. в тясно сътрудничество със съответните заинтересовани страни на национално, регионално и местно равнище.

С одобряването на тези планове от Комисията ще бъде отключена подкрепата за държавите членки чрез трите стълба на Механизма за справедлив преход:

1) Фонда за справедлив преход, предоставящ безвъзмездни средства, ще мобилизира 30—50 млрд. евро за социалната и икономическата трансформация на регионите в процес на справедлив преход;

2) специална схема в рамките на InvestEU, която ще привлече до 45 милиарда евро под формата на частни инвестиции, и

3) механизъм за отпускане на заеми в публичния сектор, който ще мобилизира 25—30 милиарда евро за инвестиции в публичния сектор.

Чрез Програмата за подкрепа на структурните реформи (ППСР) Комисията предоставя бърза подкрепа на държавите членки за изготвянето на техните териториални планове за справедлив преход, спомагайки по този начин за осъществяването на Европейския зелен пакт. За тази цел в края на февруари Комисията отправи специална покана в рамките на ППСР за подпомагане на изготвянето на плановете за справедлив преход. 18 държави членки (Белгия, България, Кипър, Чехия, Гърция, Испания, Финландия, Хърватия, Унгария, Ирландия, Италия, Литва, Латвия, Полша, Португалия, Румъния, Швеция и Словакия) поискаха такава подкрепа и Комисията одобри всички 18 искания. През последните две години тя вече предостави практическа подкрепа за регионите чрез ППСР за изготвянето на дългосрочни икономически стратегии за преориентирането им от въглища към други икономически отрасли, като тези региони включваха например Хорна Нитра (Словакия), Западна Македония (Гърция) и долината на Жиу (Румъния).

 

 

Платформата Brown to Green

Кристина Лазарова, съосновател на платформата „Brown to Green“: Зелената сделка е възможност България да изгради нов икономически модел

“Зелената сделка е възможност в България да се направи един нов икономически модел. Тя сама по себе си не се отнася само до трансформация на въглищните централи, а и е насочена към високоенергийната индустрията като цяло.

ПОВЕЧЕ
Платформата Brown to Green

Кристина Лазарова, съосновател на Платформата „Brown to Green”: Трябва да разглеждаме Зелената сделка като позитив и възможност за рестарт на сектор „Енергетика“

Координаторът на Платформа „Brown to Green“ участва на експертната онлайн дискусия „Регионални планове …

ПОВЕЧЕ
Платформата Brown to Green

Значим успех за българската екология и енергетика – платформата „Brown to Green“ стана част от Европейския Алианс за Чист водород към Европейската Комисия

България има нужда от нова стратегия за климат и енергетика. Този план за възстановяване и устойчиво…

ПОВЕЧЕ