Предлага работа

Уважаеми работодатели, при желание от ваша страна може да публикувате тук свободни работни позиции.

Платформата Brown to Green

 

ИНФОРМАЦИЯ
ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА
В ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” –  КЮСТЕНДИЛ
   към 09.11.2020

 А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 11 Лекар

   Висше образование, медицина

1 Лесничей

Висше, инженер по горско стопанство, опит

 

 

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО – НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ  

 

2 Специалист, социални дейности

Средно образование

2 Продавач-консултант

Средно образование

9  Производител, обувки (ръчно)

Средно образование, опит

 4 Машинен оператор, обувно производство

Средно образование, опит

5 Шивач, обувки

Средно образование, опит

5 Монтьор, обувки

Средно образование, опит

1 Организатор, дейности

Средно образование, опит

4 Шивач

Средно образование

5 Гладач

Средно образование

4 Машинен оператор, шиене на облекла

Средно образование

4 Сладкар

Средно образование

1 Сладкар

Средно образование,сръбски език, опит

3 Готвач

Средно образование , опит

1 Пицар

Средно образование

1 Месач

Средно образование

2 Мияч, съдове (ръчно)

Средно образование

12 Сервитьор

Средно образование

8 Барман

Средно образование

2 Работник, сглобяване на детайли

Основно образование

3 Бояджия, изделия от дърво

Основно образование

3 Машинен оперотр, банциг

Основно, средно образование

5 Машинен оператор, металорежещи машини (Роботозаваряване)

Средно образование

2 Машинен оператор, металорежещи машини

Средно образование

5 Електрозаварчик

Средно образование

3 Електромонтьор

Средно образование

2 Шлайфист

Средно образование

2 Монтажник на климатична и вентилационна техника

Средно образование

1  Опаковач на керамични изделия

Основно, средно образование

 11 Шлосер

Средно образование, опит

5 Електромонтьор

Средно образование

5 Диагностик, моторно превозно средство

Средно образование

5 Техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна техника

Средно образование

5 Работник, строителство

Средно образование

 1 Автомонтьор

 Основно образование, средно

 1 Автомеханик

Основно образование

 2 Шофьор, автобус

Основно образование

 7 Заварчик

 Средно образование, опит

 4 Ситопечатар

Средно образование

 10 Работник, консервиране на плодове/ зеленчуци

 Основно образование

4 Общ работник

Основно, средно

1 Стрелочник

Средно образование, квалификация за стрелочник

1 Маневрист

Средно образование, квалификация за маневрист

1 Ръководител, движение

Средно образование, , квалификация за ръководител движение

                                    

    

В. ОТ ВОЕННИ ФОРМИРОВАНИЯ

Обявен конкурс за вакантни длъжности във военни формирования от Стационарна КИС: 26340 – София;  46390 – София; 34610– София; 38460–София; 38410– София; 42170–Сливен; 36450 -София; 26050 –София; Обявен конкурс за вакантни длъжности във военни формирования от Сухопътни войски : 26400 – Благоевград; 38640 – Казанлък; 54140 – Стара Загора; 36540 – Асеновград; 54990 – Враца; 22160 – Плевен за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища. Кандидатстване чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО). Всички длъжности могат да се заемат от жени.

Информация може да получите във Военно окръжие – Кюстендил и офисите на военен отчет във всяка община в областта. Телефон на Военно окръжие – Кюстендил –  078/55-20-63.

Г. ОТ ДРУГИ БЮРА ПО ТРУДА

10 Готвач

Средно образование , англ., немски език

10 Шофьор

Средно образование, кат. С, DE, опит

 

Информация за работните места може да получите в Дирекция „Бюро по труда”  Кюстендил,  ет.7 ст.2 и 7

 

                                               Директор ДБТ:……… /п/……………

                                                                       (Юлиана Хаджиева)

Дирекция „Бюро по труда” гр. Дупница

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
 за 27.07.2020г.
ДБТ ДУПНИЦА

 

 

 

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО

 

1 учител по математика

Висше образование

 

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 74 МЕСТА

 

1 общ работник/приготвяне на строителни смеси

Средно и по-ниско образование

 

2 електрозаварчици                          

Средно образование

 

3 механици, машинни инструменти                                       

Средно образование

 

26 шивачи,мъжко/дамско /облекло           

Средно образование

 

4 маневристи

Средно образование

 

1 шивач и ръчник на обувки

Основно образование

 

3 стрелочници/прелезопазачи за обучение              

Средно образование

 

1 обслужващ, бензиностанция/продавач-консултант        

Средно, основно образование

 

1 шофьор, товарен автомобил(международни превози)

Основно образование, кат. СЕ, Албански език

 

1 деловодител

Средно образование, с.Каменик

 

1 готвач

Средно образование,обект гр.Самоков

 

1 готвач

Средно образование, обект гр.Дупница

 

1 охранител

Средно образование

 

2 шофьори, товарен автомобил

Средно образование, кат. С, СЕ

 

5 монтажници

Средно образование, италиански, английски език-обекти в Италия/Милано/

 

1 чистач/хигиенист на 4 часа        

Основно образование

 

9 работници, спомагателни шивашки дейности

Средно и по-ниско образование

 

11 опаковачи

Средно и по-ниско образование

 

 

 

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ

 

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

 

 

 

 

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

 

 

 

 

 

 

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ

 

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МEСТА

 

 

 

 

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

 

 

 

 

 

 

 

ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО

 

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

 

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО

 

1 продавач-консултант

Средно образование

 

 

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”

 

  2 продавач-консултанти-обучение                                                                  Срочен договор

  1 машинен оператор, пералня/перачница                 обект гр.Сапарева баня     Срочен договор

  2 сервитьори-обучение                                           обект гр.Сапарева баня     Срочен договор

  2 организатори, продажби и реклама-об. обект гр.Сапарева баня к.к.Паничище  Срочен договор

  2 продавачи, павилион-обучение                                                                   Срочен договор

  2 продавачи,бюфет-обучение                                                                         Срочен договор

  1 машинен оператор, пералня/перачница-обучение                                          Срочен договор

  1 продавач-консултант-обучение         обект с. Долистово                                Срочен договор

  2 продавачи-павилион-обучение                                                                    Срочен договор

                                                                                                                                                                                                                  

                     ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по мерки за заетост

                                           от  Закона за  насърчаване на заетостта

 

       ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР”, схема”ОЗМ Компонент II”

 

        ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП ”РЧР”, схема”ОЗ Компонент II”

  1 продавач-консултант                                                                                  Срочен договор

 

       ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб

 

 1 барман                                                                                                      Срочен договор

 1 сервитьор                                                                                                  Срочен договор

 2 обслужващи, бюфет/лавка                                                                          Срочен договор

 2 камериери/ки                                             обект к.к.Паничище                    Срочен договор

 3 администратори, хотел                                обект гр.Сапарева баня               Срочен договор

 5 сервитьори                                                обект гр.Сапарева баня               Срочен договор

 3 камериери/ки                                             обект гр.Сапарева баня               Срочен договор

 3 готвачи                                                     обект гр.Сапарева баня               Срочен договор

 1 работник, кухня                                         обект гр.Сапарева баня               Срочен договор

 2 помощник-готвачи                                       обект гр.Сапарева баня               Срочен договор

 1 администратор, хотел                                обект гр.Сапарева баня               Срочен договор

 2 готвачи                                                     обект с.Пастра/Горхим/               Срочен договор

 

 

   ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по програма ЗОХТУ

    от  Закона за  насърчаване на заетостта

 

Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES

                       И  Н  Ф  О  Р  М  А  Ц  И  Я

                   за свободните работни места

      в Дирекция “Бюро по труда”  Благоевград

                             към 27.08.2021 г.

 

          ДБТ БЛАГОЕВГРАД  – тел. За справка: 073/88-67-10,  073/88-76-96

            ДБТ – Благоевград, Филиал Симитли – 0748/72263

 

             І.  СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

993

1 лектор по немски език

Висше, немска филология, Срок:31.08.2021г.

994

½  учител по професионална подготовка – строителен инженер

Висше, строителен инженер, строителство и архитектура, Срок:31.08.2021г.

956

1 библиотекар

Висше,спец.”Библиотечно-информационно обслужване”,английски език

Срок: 30.08.2021 г.

995

1 педагогически съветник

Висше, проф.опит 5 г., срок: 31.08.2021

1002

1 касиер, счетоводство

Висше, английски език, работа с компютър

Срок: 30.08.2021 г.

1067

4 Учител в група за целодневна организация на учебния ден 1-4 клас

 

Висше, НУП

Срок: до 17:00ч. на 30.08.2021г.

1072

1 Учител по математика и информационни технологии

Висше,срок до 27.08.2021,Специалност „Математика и информационни технологии”

1073

1 Учител по технологии и предприемачество

Висше,срок до 27.08.2021.,Специалност „Технологии и предприемачество” ,½ щат

 

1084

 1 Учител по математика и информационни технологии

Висше,Срок до 30.08.2021г

1085

½  Учител по математика и информационни технологии

Висше,Срок до 30.08.2021г

1088

2 Учител  в група за целодневна организация на учебния ден /1-4 клас/

Висше,специалност „Начална ,училищна педагогика”,Срок до 31.08.2021

1095

1Учител в група за целодневна организация на учебния ден 1-4 клас

Висше, НУП

Срок: до 14:00ч. на 31.08.2021г.

             ІІ.  СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО  ОБРАЗОВАНИЕ

708

2 сервитьори

Средно:30.08.2021

709

2 продавач-консултант

Работа с компютър-срок : 02.09.2021 г.

714

2 сервитьор

Средно, 2 год. опит, владеенето на чужд език е предимство -срок: 31.08.2021 г.

715

1 рецепционист

Средно, 1 год. опит, – владеенето на чужд език е предимство срок: 31.08.2021 г.

728

1 шивач

Средно, опит 2 години, до 15.09.2021

729

1 техник, телекомуникации

Професионална квалификация : 06.09.2021 г.

732

1 сервитьор

Средно, английски език, срок: 30.08.2021 г.

733

1 майстор, произв. на тестени изделия(пицар)

Средно, срок: 30.08.2021 г.

734

1 продавач-консултант

Средно, английски език, срок: 30.08.2021 г.

737

2 фризьор

Средно, английски език, срок: 30.08.2021 г.

739

1 помощник готвач

Срок: 30.08.2021 г.

749

1 оператор металорежещи машини

Средно, стругаро-фрезист, шоф.кат.В, срок: 01.09.2021 г.

751

1 шлосер

Средно, шлосер-монтьор, шоф.кат.В, срок: 01.09.2021 г.

789

1 Работник оператор нишестени изделия

Средно,основно категория Б до 31.08.2021г.

817

1 общ работник

Основно,начално,срок до 30.08.2021 г.

909

10 гладачи

Основно, средно-30.09.2021 г.

910

10 опаковачи

Основно, средно-30.09.2021 г.

911

10 контрол, качество

Основно, средно-30.09.2021 г.

918

10 кредитен администратор

Основно образование, граждански договор-4 часа-срок: 13.10.2021 г.

919

10 кредитен администратор

Средно образование, граждански договор-4 часа –срок:13.10.2021 г.

935

1 шофьор, товарен автомобил

Средно, срок 30.08.2021

Кат.С+Е

936

1 шофьор, международни превози

Средно, срок 30.08.2021

Кат.С+Е

937

Камериерка

Средно със и без опит срок до 20.09.2021г.

938

5 Общи работници

Средно срок до 20.09.2021г.

939

15 шивач, права машина

Средно, основно срок: 21.10.2021

940

1 помощник кухня, заведение за бързо хранене

Средно до 20.09.2021

944

1 готвач

Средно, опит до 20.09.2021

946

5 оператор въжена линия

Средно до 20.09.2021

947

1 електромонтьор

Средно: срок до 30.09.2021 г.

962

1 помощник кухня, заведение за хранене

Основно, средно до 31.08.2021

967

1 снабдител, доставчик

Средно, до 30.08.2021

1019

2 Готвач

Средно, до 13.09.2021

1024

2 Барман

Средно, шоф. Книжка кат. В, 1год. тр.стаж по спец.- срок до: 13.09.2021

1025

4 Сервитьор

Средно-срок до: 13.09.2021

1026

2 Помощник готвач

Средно, 1 год. трудов стаж по спец.-срок до: 13.09.2021

1027

2 Готвач

Средно, 1 год. трудов стаж по спец.-срок до: 13.09.2021

1028

1 Чистач/Хигиенист

Основно-срок до: 13.09.2021

1047

15 шивачи

Средно

1049

3 готвачи

Средно

1057

1 Пълнач

Средно,срок до 20.09.2021,нощна смяна

1069

1 помощник-възпитател

Средно,срок до 27.08.2021

1071

1 машинен оператор, мелене

Основно, срок до 24.09.2021

1075

1 готвач

Средно,срок до 27.08.2021г.

1081

1 помощник-възпитател

Средно

1086

1 Помощник на учителя

Средно, срок до 30.08.2021г.

1096

10 шивачи

 

Основно, средно, Срок: 26.10.2021г.

 

           ІІІСВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОТ МОБИЛНИТЕ ЕКИПИ

      -ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ:

                  -СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ:     

              ІV.  РАБОТНИ МЕСТА ПО ПРОГРАМИ  ОТ ЗНЗ

 

 

 

  1. V. РАБОТНИ МЕСТА ПО МЕРКИ ОТ ЗНЗ

 

 

 

 

 

 

                                                  

         VІ. РАБОТНИ МЕСТА ПО ПРОЕКТИ ОТ ОП”РЧР-2014-2020”

330

1 електромонтьор

Средно, ПК Електротехника, опит

2484

1 термист

Средно, ПК електрообзавеждане, напрежение до 1000v

742

4 охранител

Средно-срок:05.09.2021 г.

584

1 работник, поддръжка на сгради

Средно, 3 год. трудов стаж

ЗТ2-08-01-10130

1 работник поправка на гуми и джанти

Средно

 

1 продавач-консултант

Средно,

 

VІІ.  РАБОТНИ МЕСТА ПО СХЕМА „НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”                              

842

1 Общ работник

средно

1005

1 Технически сътрудник

Средно

564

2 Продавач, Интернет търговия

Комп. грамотност

565

1 Оператор, център за обаждания

Комп. грамотност

 

 

 

 

 

     

 VІІІ. РАБОТНИ МЕСТА ПО ЧЛ. 38, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

         -ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ:

 

          -СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ:     

 

 

 

  

                      ФИЛИАЛ  СИМИТЛИ – тел. За справка: 0748/72263

 І.  СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ –

 

 

 

            ІІ. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО  ОБРАЗОВАНИЕ –

115

1 шофьор – кат. С

Средно

114

1 продавач-консултант

Средно

133

10 Шивач

Основно,средно

135

2 Секач

Основно

153

4 работник, оранжерия /сортировач/

Средно

154

5 шивачи

Основно, средно

161

1 общ работник

Основно, шоф.книжка

 

 

                                                  

                                                                           И.д.  Директор: Мария Янкулова