Предлага работа

Уважаеми работодатели, при желание от ваша страна може да публикувате тук свободни работни позиции.

ИНФОРМАЦИЯ
ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА
В ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” –  КЮСТЕНДИЛ
   към 17.08.2020
  
  

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 

12 Лекар

Висше образование, медицина

 

1 Учител, начален етап на основното образование

 

Висше образование, педагогика

 

1 Старши експерт, контрол по строителството

Висше образование, строителство на сгради и съоръжения, строителен инженер

 

1 Специалист в социална услуга

Висше образование,  социална работа с деца и младежи, работа с компютър

 

1 Машинен инженер

Висше образование, инженер

 

 

1 Техник, електронна техника

Висше образование, Електроника и автоматика

 

1 Инженер, механик

Висше образование, Електроника и автоматика

 

 

1 Младши програмист

Висше, средно образование, Компютърни науки, опит

 

 

1 Лесничей

                     

Висше, инженер по горско стопанство, опит

 

 

 

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО – НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ     

                                                                                        

 

1  Специалист, социални дейности

Средно образование

 

1 Специалист – териториално устройство и регулация

Средно образование, строителство и архитектура – строителен техник

 

1 Застрахователен агент

Средно образование, работа с компютър

 

2 Кредитен консултант

Средно образование

 

1 Маникюрист  

Професионална квалификация, маникюрист-педикюрист

 

2 Касиер

Средно образование, опит

 

5 Продавач-консултант

Средно образование, опит

 

9 Оператор на машина в шевното производство/ Шивач

Средно,опит

 

1 Окачествител

Средно образование

 

2 Производител, обувки (ръчно)  

Средно образование, опит

 

14 Машинен оператор, обувно производство

Средно образование, опит

 

1 Пакетировач / машинен оператор, навиване на конци

Средно образование

 

3 Сервитьор

Средно образование, руски, английски ез.

 

3 Барман

Средно образование

 

1 Сладкар

Средно

 

1 Работник, сладкарско производство

Средно

 

2 Пиколо

Средно, английски ез.

2 Склададжия

Средно

 

2 Бояджия, изделия от дърво

Основно образование

 

2 Работник, сглобяване на детайли

Основно образование

 

1 Шофьор, лекотоварен автомобил

Основно, средно, кат. В

 

2 Шофьор, товарен автомобил (международни превози)

Основно, професионална компетентност, кат. СЕ

20 Сезонен работник, промишлено производство

Средно, опит

2 Организатор, производство

Средно образование, работа с компютър, опит

2 Шофьор, тежкотоварен автомобил

Средно, кат С, СЕ, опит

6 Маневрист

Средно образование

23 Общ работник

Средно образование

1 Работник, строителство

Основно, средно образование, опит

9 Работник, изолация

Основно, средно образование, опит

6  Работник, подови облицовки и настилки

Основно, средно образование

1 Монтажник, дограма

Средно образование, опит, кат. В

1 Монтажник, щори

Средно, опит

2 Шлосер

Средно, опит

1 Електрошлосер

Средно, опит

3 Машинен оператор, навиване на бобина

Средно, опит

10 Работник, консервиране на плодови / зеленчукови сокове

Основно, средно

2 Сортировач, предварителна сортировка

 

3 Чистач/ Хигиенист

Средно образование, шофьорска книжка кат. В

2 Мияч, превозни средства / ръчно

Средно образование, шофьорска книжка кат. В

 

       

В. ОТ ВОЕННИ ФОРМИРОВАНИЯ

 

Обявен конкурс за 65 /шестдесет и пет/ вакантни длъжности в Националната гвардейска част за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища. Срок за кандидатстване до 08.09.2020г. чрез структурите на Централон военно окръжие (ЦВО). Всички длъжности могат да се заемат от жени.

Обявяване на вакантна длъжност  в Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско средно или висше училище в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс – Младши специалист по физическа подготовка и спорт в Център за елитен спорт.

Обявен конкурс за 190 /сто и деветдесет/ вакантни длъжности на Сухопътни войски за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища. Срок за кандидатстване до 04.09.2020г. чрез структурите на Централон военно окръжие (ЦВО). Всички длъжности могат да се заемат от жени.

 

Обявен конкурс за 8 /осем / вакантни длъжности в Национален военен унивеситет „Васил Левски” за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища. Срок за кандидатстване до 18.09.2020г. чрез структурите на Централон военно окръжие (ЦВО). Всички длъжности могат да се заемат от жени.

 

Информация може да получите във Военно окръжие – Кюстендил и офисите на военен отчет във всяка община в областта. Телефон на Военно окръжие – Кюстендил – 078/55-20-63.

 

 

Г. РАБОТНИ МЕСТА, ОБЯВЕНИ ОТ ДРУГИ ДИРЕКЦИИ „БЮРО ПО ТРУДА”

 

10 Камериер/ка перално стопанство

Средно образование

15 Камериер парк и басейни

Средно образование

15 Камериер общи части

Средно образование

10 Етажна камериерка

Средно образование

15 Работник, кухня – мияч

Средно образование

10 Помощник – сервитьор

Средно образование

10 Сервитьор

Средно образование

8 Помощник – готвач

Средно образование

6 Готвач

Средно образование

3 Сладкар

Средно образование

 

 

Информация за работните места може да получите в Дирекция „Бюро по труда”  Кюстендил,  ет.7 ст.2 и 7

 

                                               Директор ДБТ:……… /п/……………

                                                                       (Юлиана Хаджиева)

Дирекция „Бюро по труда” гр. Дупница

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
 за 27.07.2020г.
ДБТ ДУПНИЦА

 

 

 

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО

 

1 учител по математика

Висше образование

 

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 74 МЕСТА

 

1 общ работник/приготвяне на строителни смеси

Средно и по-ниско образование

 

2 електрозаварчици                          

Средно образование

 

3 механици, машинни инструменти                                       

Средно образование

 

26 шивачи,мъжко/дамско /облекло           

Средно образование

 

4 маневристи

Средно образование

 

1 шивач и ръчник на обувки

Основно образование

 

3 стрелочници/прелезопазачи за обучение              

Средно образование

 

1 обслужващ, бензиностанция/продавач-консултант        

Средно, основно образование

 

1 шофьор, товарен автомобил(международни превози)

Основно образование, кат. СЕ, Албански език

 

1 деловодител

Средно образование, с.Каменик

 

1 готвач

Средно образование,обект гр.Самоков

 

1 готвач

Средно образование, обект гр.Дупница

 

1 охранител

Средно образование

 

2 шофьори, товарен автомобил

Средно образование, кат. С, СЕ

 

5 монтажници

Средно образование, италиански, английски език-обекти в Италия/Милано/

 

1 чистач/хигиенист на 4 часа        

Основно образование

 

9 работници, спомагателни шивашки дейности

Средно и по-ниско образование

 

11 опаковачи

Средно и по-ниско образование

 

 

 

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ

 

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

 

 

 

 

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

 

 

 

 

 

 

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ

 

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МEСТА

 

 

 

 

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

 

 

 

 

 

 

 

ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО

 

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

 

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО

 

1 продавач-консултант

Средно образование

 

 

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”

 

  2 продавач-консултанти-обучение                                                                  Срочен договор

  1 машинен оператор, пералня/перачница                 обект гр.Сапарева баня     Срочен договор

  2 сервитьори-обучение                                           обект гр.Сапарева баня     Срочен договор

  2 организатори, продажби и реклама-об. обект гр.Сапарева баня к.к.Паничище  Срочен договор

  2 продавачи, павилион-обучение                                                                   Срочен договор

  2 продавачи,бюфет-обучение                                                                         Срочен договор

  1 машинен оператор, пералня/перачница-обучение                                          Срочен договор

  1 продавач-консултант-обучение         обект с. Долистово                                Срочен договор

  2 продавачи-павилион-обучение                                                                    Срочен договор

                                                                                                                                                                                                                  

                     ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по мерки за заетост

                                           от  Закона за  насърчаване на заетостта

 

       ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР”, схема”ОЗМ Компонент II”

 

        ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП ”РЧР”, схема”ОЗ Компонент II”

  1 продавач-консултант                                                                                  Срочен договор

 

       ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб

 

 1 барман                                                                                                      Срочен договор

 1 сервитьор                                                                                                  Срочен договор

 2 обслужващи, бюфет/лавка                                                                          Срочен договор

 2 камериери/ки                                             обект к.к.Паничище                    Срочен договор

 3 администратори, хотел                                обект гр.Сапарева баня               Срочен договор

 5 сервитьори                                                обект гр.Сапарева баня               Срочен договор

 3 камериери/ки                                             обект гр.Сапарева баня               Срочен договор

 3 готвачи                                                     обект гр.Сапарева баня               Срочен договор

 1 работник, кухня                                         обект гр.Сапарева баня               Срочен договор

 2 помощник-готвачи                                       обект гр.Сапарева баня               Срочен договор

 1 администратор, хотел                                обект гр.Сапарева баня               Срочен договор

 2 готвачи                                                     обект с.Пастра/Горхим/               Срочен договор

 

 

   ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по програма ЗОХТУ

    от  Закона за  насърчаване на заетостта

 

Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES

Дирекция „Бюро по труда” гр. Благоевград

И  Н  Ф  О  Р  М  А  Ц  И  Я

за свободните работни места

в Дирекция “Бюро по труда”  Благоевград

към 25.09.2020 г.

 

ДБТ БЛАГОЕВГРАД  – тел. За справка: 073/88-67-10,  073/88-76-96

 

 

        А.  СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

2168

1 учител по теоретично обучение

Висше-електроинженер,срок до 30.09.2020 г.

2177

1 приемчик, автосервиз

Висше, инженер – ДВГ, кат.”В” – срок:17.10.2020

2179

1 управител, транспорт

Висше, автотрансп.техника, кат.”В” – срок: 17.10.2020

2188

1 мениджър екип

Висше, икономическо, срок: 13.10.2020

2191

1 учител,детска градина

Висше,ПУП,срок до 28.09.2020г.

 

      

        Б.  СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО  ОБРАЗОВАНИЕ

266

1 оператор на подвижно съоръжение

Средно, пк – кранист – срок 30.09.2020

268

5 машинен оператор, шиене

Средно обр., срок 30.09.2020

1884

1 маневрист

Средно, ПК транспортни услуги, срок:30.09.2020

1897

10 машинен оператор, шиене

Средно, опит на права и оверлог машина

Срок: 30.09.2020

1909

1 снабдител, доставчик

Средно, кат.В, срок: 30.09.2020

1922

5 шивач, мъжко/дамско облекло

Средно, мин.1 г. опит – срок 15.10.2020

1932/2143

2 шофьори, тежкотоварен автомобил-12 тона за международен превоз-вътрешен

Средно – срок до 31.12.2020

1943

10 кредитни консултанта

Основно, средно – срок: 23.10.2020 г.

1954

2 работник поправка на гуми и джанти

Основно, Средно, срок: 30.09.2020 г.

1996

2 санитари

Средно , мин.1 г. Опит, срок: 31.12.2020г.

2034

10 шивачи

Средно, 2 г. опит, срок: 24.11.2020

2072

10 оператор на палетна машина

Основно, средно, срок: 25.09.2020

2076

1 техник – телекомуникации

Средно, опит 1 г., кат.”В”, срок 24.11.2020 г.

2091

2 шивачи

Без образование, основно, средно, 1 г. опит; срок 30.09.2020 г.

2110

6 шивачи

Средно, опит като шивач, срок: 01.12.2020

2111

5 гладач, ютия

Средно, опит като гладач, срок: 01.12.2020

2173

1 готвач

Средно, ПК – готвач, срок:17.10.2020

2174

1 хигиенист

Основно, средно, – срок: 17.10.2020

2175

2 монтажник, дограма

Основно, Средно /с технически познания/-срок:17.10.2020

2176

2 оператор, металорежещи машини

Основно, средно, /с технически познания/ – срок: 17.10.2020

2178

1 тенекеджия

Средно, срок: 17.10.2020

2180

5 таксиметров шофьор

Средно, срок: 17.10.2020

2192

1/2 помощник-възпитетел

Средно,срок до 28.09.2020г.

 

 

 

         ВСВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОТ МОБИЛНИТЕ ЕКИПИ

      -ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ:

      -СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ:

                                                           

         Г. РАБОТНИ МЕСТА ПО ПРОЕКТИ ОТ ОП”РЧР-2014-2020”

 

 

 

 

                       Д.  РАБОТНИ МЕСТА ПО ПРОГРАМИ  ОТ ЗНЗ

 

 

 

                         

         Е.  РАБОТНИ МЕСТА ПО МЕРКИ ОТ ЗНЗ

 

 

 

                   

         Ж.  РАБОТНИ МЕСТА ПО СХЕМА „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”                             

194

2 Продавач-консултанти

ОБЛ

68

1 асистент, офис

СТ

297

1 Общ работник, строителство на сгради

ОБЛ

863

1 разносвач

ОБЛ

1907

1 Оператор, въвеждане на данни

ОБЛ

67

1 Търговски представител

СТ

 

2 Продавач-консултант

ДБТ – Кюстендил, обект – гр. Кюстендил

ОБЛ

 

1 Работник кухня

ОБЛ

 

1 Барман

 ДБТ – Кюстендил, обект – с. Слокощица

ОБЛ

 

1 Готвач

ДБТ – Кюстендил, обект – с. Слокощица

ОБЛ

 

10 Оператор, център за телекомуникационни услуги

ДБТ – София Изток, обект – гр. Благоевград, ул. Трайчо Китанчев 1,ет.5

ОБЛ

 

1 Общ работник

 ДБТ – Кюстендил, обект – гр. Кюстендил

ОБЛ

 

1 Продавач-консултант

 ДБТ – Кюстендил, обект – гр. Кюстендил книжарница

ОБЛ

2183

1 Автотенекеджия

ОБЛ

                                  

           З. РАБОТНИ МЕСТА ПО ЧЛ. 38, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

         -ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ:

     -СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ:           

 

 

                      ФИЛИАЛ  СИМИТЛИ – тел. За справка: 0748/72263

                            А.  СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ –

 

1 началник производство

висше

98

7 маш.оператор производство на обувки

основно

 

35 шивачи

основно

 

3 работник, монтаж и демонтаж и товарене на съоръжения

основно

 

1 шофьор на бус и организатор на работата

Основно, средно

 

2 монтажист на аудио-визуална техника

 

 

3 работник, производство на обувки

 

                    

           Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО  ОБРАЗОВАНИЕ –

                                                     

                                                                             Директор:

                                                                                                Васил Василев