Предлага работа

Уважаеми работодатели, при желание от ваша страна може да публикувате тук свободни работни позиции.

 

ИНФОРМАЦИЯ
ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА
В ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” –  КЮСТЕНДИЛ
   към 09.11.2020

 А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 11 Лекар

   Висше образование, медицина

1 Лесничей

Висше, инженер по горско стопанство, опит

 

 

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО – НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ  

 

2 Специалист, социални дейности

Средно образование

2 Продавач-консултант

Средно образование

9  Производител, обувки (ръчно)

Средно образование, опит

 4 Машинен оператор, обувно производство

Средно образование, опит

5 Шивач, обувки

Средно образование, опит

5 Монтьор, обувки

Средно образование, опит

1 Организатор, дейности

Средно образование, опит

4 Шивач

Средно образование

5 Гладач

Средно образование

4 Машинен оператор, шиене на облекла

Средно образование

4 Сладкар

Средно образование

1 Сладкар

Средно образование,сръбски език, опит

3 Готвач

Средно образование , опит

1 Пицар

Средно образование

1 Месач

Средно образование

2 Мияч, съдове (ръчно)

Средно образование

12 Сервитьор

Средно образование

8 Барман

Средно образование

2 Работник, сглобяване на детайли

Основно образование

3 Бояджия, изделия от дърво

Основно образование

3 Машинен оперотр, банциг

Основно, средно образование

5 Машинен оператор, металорежещи машини (Роботозаваряване)

Средно образование

2 Машинен оператор, металорежещи машини

Средно образование

5 Електрозаварчик

Средно образование

3 Електромонтьор

Средно образование

2 Шлайфист

Средно образование

2 Монтажник на климатична и вентилационна техника

Средно образование

1  Опаковач на керамични изделия

Основно, средно образование

 11 Шлосер

Средно образование, опит

5 Електромонтьор

Средно образование

5 Диагностик, моторно превозно средство

Средно образование

5 Техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна техника

Средно образование

5 Работник, строителство

Средно образование

 1 Автомонтьор

 Основно образование, средно

 1 Автомеханик

Основно образование

 2 Шофьор, автобус

Основно образование

 7 Заварчик

 Средно образование, опит

 4 Ситопечатар

Средно образование

 10 Работник, консервиране на плодове/ зеленчуци

 Основно образование

4 Общ работник

Основно, средно

1 Стрелочник

Средно образование, квалификация за стрелочник

1 Маневрист

Средно образование, квалификация за маневрист

1 Ръководител, движение

Средно образование, , квалификация за ръководител движение

                                    

    

В. ОТ ВОЕННИ ФОРМИРОВАНИЯ

Обявен конкурс за вакантни длъжности във военни формирования от Стационарна КИС: 26340 – София;  46390 – София; 34610– София; 38460–София; 38410– София; 42170–Сливен; 36450 -София; 26050 –София; Обявен конкурс за вакантни длъжности във военни формирования от Сухопътни войски : 26400 – Благоевград; 38640 – Казанлък; 54140 – Стара Загора; 36540 – Асеновград; 54990 – Враца; 22160 – Плевен за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища. Кандидатстване чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО). Всички длъжности могат да се заемат от жени.

Информация може да получите във Военно окръжие – Кюстендил и офисите на военен отчет във всяка община в областта. Телефон на Военно окръжие – Кюстендил –  078/55-20-63.

Г. ОТ ДРУГИ БЮРА ПО ТРУДА

10 Готвач

Средно образование , англ., немски език

10 Шофьор

Средно образование, кат. С, DE, опит

 

Информация за работните места може да получите в Дирекция „Бюро по труда”  Кюстендил,  ет.7 ст.2 и 7

 

                                               Директор ДБТ:……… /п/……………

                                                                       (Юлиана Хаджиева)

Дирекция „Бюро по труда” гр. Дупница

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
 за 27.07.2020г.
ДБТ ДУПНИЦА

 

 

 

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО

 

1 учител по математика

Висше образование

 

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 74 МЕСТА

 

1 общ работник/приготвяне на строителни смеси

Средно и по-ниско образование

 

2 електрозаварчици                          

Средно образование

 

3 механици, машинни инструменти                                       

Средно образование

 

26 шивачи,мъжко/дамско /облекло           

Средно образование

 

4 маневристи

Средно образование

 

1 шивач и ръчник на обувки

Основно образование

 

3 стрелочници/прелезопазачи за обучение              

Средно образование

 

1 обслужващ, бензиностанция/продавач-консултант        

Средно, основно образование

 

1 шофьор, товарен автомобил(международни превози)

Основно образование, кат. СЕ, Албански език

 

1 деловодител

Средно образование, с.Каменик

 

1 готвач

Средно образование,обект гр.Самоков

 

1 готвач

Средно образование, обект гр.Дупница

 

1 охранител

Средно образование

 

2 шофьори, товарен автомобил

Средно образование, кат. С, СЕ

 

5 монтажници

Средно образование, италиански, английски език-обекти в Италия/Милано/

 

1 чистач/хигиенист на 4 часа        

Основно образование

 

9 работници, спомагателни шивашки дейности

Средно и по-ниско образование

 

11 опаковачи

Средно и по-ниско образование

 

 

 

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ

 

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

 

 

 

 

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

 

 

 

 

 

 

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ

 

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МEСТА

 

 

 

 

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

 

 

 

 

 

 

 

ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО

 

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

 

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО

 

1 продавач-консултант

Средно образование

 

 

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”

 

  2 продавач-консултанти-обучение                                                                  Срочен договор

  1 машинен оператор, пералня/перачница                 обект гр.Сапарева баня     Срочен договор

  2 сервитьори-обучение                                           обект гр.Сапарева баня     Срочен договор

  2 организатори, продажби и реклама-об. обект гр.Сапарева баня к.к.Паничище  Срочен договор

  2 продавачи, павилион-обучение                                                                   Срочен договор

  2 продавачи,бюфет-обучение                                                                         Срочен договор

  1 машинен оператор, пералня/перачница-обучение                                          Срочен договор

  1 продавач-консултант-обучение         обект с. Долистово                                Срочен договор

  2 продавачи-павилион-обучение                                                                    Срочен договор

                                                                                                                                                                                                                  

                     ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по мерки за заетост

                                           от  Закона за  насърчаване на заетостта

 

       ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР”, схема”ОЗМ Компонент II”

 

        ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП ”РЧР”, схема”ОЗ Компонент II”

  1 продавач-консултант                                                                                  Срочен договор

 

       ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб

 

 1 барман                                                                                                      Срочен договор

 1 сервитьор                                                                                                  Срочен договор

 2 обслужващи, бюфет/лавка                                                                          Срочен договор

 2 камериери/ки                                             обект к.к.Паничище                    Срочен договор

 3 администратори, хотел                                обект гр.Сапарева баня               Срочен договор

 5 сервитьори                                                обект гр.Сапарева баня               Срочен договор

 3 камериери/ки                                             обект гр.Сапарева баня               Срочен договор

 3 готвачи                                                     обект гр.Сапарева баня               Срочен договор

 1 работник, кухня                                         обект гр.Сапарева баня               Срочен договор

 2 помощник-готвачи                                       обект гр.Сапарева баня               Срочен договор

 1 администратор, хотел                                обект гр.Сапарева баня               Срочен договор

 2 готвачи                                                     обект с.Пастра/Горхим/               Срочен договор

 

 

   ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по програма ЗОХТУ

    от  Закона за  насърчаване на заетостта

 

Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES

Дирекция „Бюро по труда” гр. Благоевград

И  Н  Ф  О  Р  М  А  Ц  И  Я

за свободните работни места

в Дирекция “Бюро по труда”  Благоевград

към 04.12.2020 г.

 

ДБТ БЛАГОЕВГРАД  – тел. За справка: 073/88-67-10,  073/88-76-96

            ДБТ – Благоевград, Филиал Симитли – 0748/72263

 

        А.  СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

2255

1 технолог

Висше, технология на храните, срок: 31.12.2020

2315

2 организатор, транспорт

Висше, средно, много добър английски език, срок: 20.01.2021

2344

1 Инженер качество

Висше инженерно/техническо, средно специално, английски език и работа с компютър-31.12.2020

2345

1 Специалист логистика

Висше, средно, английски език, работа с компютър, кат.В, ПК за мотокар – 31.12.2020

2362

1 учител-електроинженер

Висше,ел.инженер

2383

1 управител, транспорт

Висше, техническа спец., срок: 30.12.2020

2387

1 технически ръководител, строителство

Висше, техническа спец., срок: 19.12.2020

2401

1 Координатор

Висше, английски и албански език, срок до 16.12.2020 г.

2407

2 касиери

Висше, средно, икономически специалности, комп.умения, кат.В, срок: 31.12.2020

 

               Б.  СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО  ОБРАЗОВАНИЕ

1932/2143

2 шофьори, тежкотоварен автомобил-12 тона за международен превоз-вътрешен

Средно – срок до 31.12.2020

1996

2 санитари

Средно , мин.1 г. Опит, срок: 31.12.2020г.

2176

2 оператор, металорежещи машини

Основно, Средно, техн.умения, срок: 15.12.2020

2227

5 шивач

Средно, срок: 10.12.2020

2258

1 работник в строителството

Основно, средно, кат.В, срок 15.12.2020 г.

2318

1 шивач на пердета

Средно, срок: 10.12.2020

2320

4 Електромонтьори,изграждане/поддържане/ремонт на електропроводни линии и мрежи

Средно, срок до 31.12.2020 г.

2341

2 шофьори на тежкотоварен автомобил

Средно: 30.12.2020 г.

2343

30 оператори, производство на автомобилни компоненти

Основно,средно до 31.12.2020г.

2373

1 механизатор/тракторист

средно, основно, срок до 17.12.2020 г.

2377

3 оператор , производство на каучукови изделия

Средно, срок 31.12.2020 г.

2380

1 Огняр

Средно срок 23.12.2020г.

2382

1 крупие

Средно, срок: 23.12.2020

2384

5 шофьор, такси

Средно, квал. За таксиметров шофьор, срок: 30.12.2020

2386

1 шофьор, товарен автомобилен транспорт

Средно, кат.СЕ, опит 3 г., срок: 31.12.2020

2388

6 електромонтьори

Средно, ПК електромонтьор, срок: 19.12.2020

2389

2 машинист ПСМ

Средно, ПК – пътно-строителни машини, срок: 19.12.2020

2390

1 шофьор, товарен автомобилен транспорт

Основно, средно, кат.СЕ, мн.добро владеене на Руски език, срок: 10.12.2020

2391

1 шофьор, лекотоварен автомобил

Средно, кат.С, срок: 18.12.2020

2406

1 шофьор, товарен автомобил

Средно, кат.СЕ, срок: 23.12.2020

2417

1 автомонтьор

Средно, 1 г. опит, срок: 31.12.2020

2416

1 майстор,тестени изделия

Основно,средно,опит

 

         ВСВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОТ МОБИЛНИТЕ ЕКИПИ

      -ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ:

      -СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ:

                                                           

         Г. РАБОТНИ МЕСТА ПО ПРОЕКТИ ОТ ОП”РЧР-2014-2020”

 

 

Продавач-консултант

Средно, Проект „Заетост за теб”

                       Д.  РАБОТНИ МЕСТА ПО ПРОГРАМИ  ОТ ЗНЗ

 

 

 

                         

         Е.  РАБОТНИ МЕСТА ПО МЕРКИ ОТ ЗНЗ

 

 

 

                   

         Ж.  РАБОТНИ МЕСТА ПО СХЕМА „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”                             

1903

1 Шофьор лекотоварен автомобил

ОБЛ

2340

2 Пласьор, стоки

ОБЛ

 

1 Счетоводител оперативен

 

ОБЛ

ДБТ – Кюстендил МЗ-3-08-07-5140

Кюстендил, ул. Булаир 11

2381

1 Лекар по дентална медицина

СТ

2414

2 Пласьор, стоки

ОБЛ

           З. РАБОТНИ МЕСТА ПО ЧЛ. 38, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

         -ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ:

     -СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ:           

 

 

                      ФИЛИАЛ  СИМИТЛИ – тел. За справка: 0748/72263

 А.  СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ –

 

 

 

                    

           Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО  ОБРАЗОВАНИЕ –

136

8 шивач, работно облекло

основно

163

2 международни шофьори

Основно, средно

183

2 автомонтьори

средно

185

14 шивачи

основно- младежи до 29 години

186

1 началник производство

Средно- младежи до 29 години

187

15 шивачи на медицински продукти

Основно – опит

 

                                                     

                                                                             Директор:

                                                                                                Васил Василев