Предлага работа

Уважаеми работодатели, при желание от ваша страна може да публикувате тук свободни работни позиции.

 

ИНФОРМАЦИЯ
ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА
В ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” –  КЮСТЕНДИЛ
   към 09.11.2020

 А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 11 Лекар

   Висше образование, медицина

1 Лесничей

Висше, инженер по горско стопанство, опит

 

 

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО – НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ  

 

2 Специалист, социални дейности

Средно образование

2 Продавач-консултант

Средно образование

9  Производител, обувки (ръчно)

Средно образование, опит

 4 Машинен оператор, обувно производство

Средно образование, опит

5 Шивач, обувки

Средно образование, опит

5 Монтьор, обувки

Средно образование, опит

1 Организатор, дейности

Средно образование, опит

4 Шивач

Средно образование

5 Гладач

Средно образование

4 Машинен оператор, шиене на облекла

Средно образование

4 Сладкар

Средно образование

1 Сладкар

Средно образование,сръбски език, опит

3 Готвач

Средно образование , опит

1 Пицар

Средно образование

1 Месач

Средно образование

2 Мияч, съдове (ръчно)

Средно образование

12 Сервитьор

Средно образование

8 Барман

Средно образование

2 Работник, сглобяване на детайли

Основно образование

3 Бояджия, изделия от дърво

Основно образование

3 Машинен оперотр, банциг

Основно, средно образование

5 Машинен оператор, металорежещи машини (Роботозаваряване)

Средно образование

2 Машинен оператор, металорежещи машини

Средно образование

5 Електрозаварчик

Средно образование

3 Електромонтьор

Средно образование

2 Шлайфист

Средно образование

2 Монтажник на климатична и вентилационна техника

Средно образование

1  Опаковач на керамични изделия

Основно, средно образование

 11 Шлосер

Средно образование, опит

5 Електромонтьор

Средно образование

5 Диагностик, моторно превозно средство

Средно образование

5 Техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна техника

Средно образование

5 Работник, строителство

Средно образование

 1 Автомонтьор

 Основно образование, средно

 1 Автомеханик

Основно образование

 2 Шофьор, автобус

Основно образование

 7 Заварчик

 Средно образование, опит

 4 Ситопечатар

Средно образование

 10 Работник, консервиране на плодове/ зеленчуци

 Основно образование

4 Общ работник

Основно, средно

1 Стрелочник

Средно образование, квалификация за стрелочник

1 Маневрист

Средно образование, квалификация за маневрист

1 Ръководител, движение

Средно образование, , квалификация за ръководител движение

                                    

    

В. ОТ ВОЕННИ ФОРМИРОВАНИЯ

Обявен конкурс за вакантни длъжности във военни формирования от Стационарна КИС: 26340 – София;  46390 – София; 34610– София; 38460–София; 38410– София; 42170–Сливен; 36450 -София; 26050 –София; Обявен конкурс за вакантни длъжности във военни формирования от Сухопътни войски : 26400 – Благоевград; 38640 – Казанлък; 54140 – Стара Загора; 36540 – Асеновград; 54990 – Враца; 22160 – Плевен за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища. Кандидатстване чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО). Всички длъжности могат да се заемат от жени.

Информация може да получите във Военно окръжие – Кюстендил и офисите на военен отчет във всяка община в областта. Телефон на Военно окръжие – Кюстендил –  078/55-20-63.

Г. ОТ ДРУГИ БЮРА ПО ТРУДА

10 Готвач

Средно образование , англ., немски език

10 Шофьор

Средно образование, кат. С, DE, опит

 

Информация за работните места може да получите в Дирекция „Бюро по труда”  Кюстендил,  ет.7 ст.2 и 7

 

                                               Директор ДБТ:……… /п/……………

                                                                       (Юлиана Хаджиева)

Дирекция „Бюро по труда” гр. Дупница

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
 за 27.07.2020г.
ДБТ ДУПНИЦА

 

 

 

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО

 

1 учител по математика

Висше образование

 

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 74 МЕСТА

 

1 общ работник/приготвяне на строителни смеси

Средно и по-ниско образование

 

2 електрозаварчици                          

Средно образование

 

3 механици, машинни инструменти                                       

Средно образование

 

26 шивачи,мъжко/дамско /облекло           

Средно образование

 

4 маневристи

Средно образование

 

1 шивач и ръчник на обувки

Основно образование

 

3 стрелочници/прелезопазачи за обучение              

Средно образование

 

1 обслужващ, бензиностанция/продавач-консултант        

Средно, основно образование

 

1 шофьор, товарен автомобил(международни превози)

Основно образование, кат. СЕ, Албански език

 

1 деловодител

Средно образование, с.Каменик

 

1 готвач

Средно образование,обект гр.Самоков

 

1 готвач

Средно образование, обект гр.Дупница

 

1 охранител

Средно образование

 

2 шофьори, товарен автомобил

Средно образование, кат. С, СЕ

 

5 монтажници

Средно образование, италиански, английски език-обекти в Италия/Милано/

 

1 чистач/хигиенист на 4 часа        

Основно образование

 

9 работници, спомагателни шивашки дейности

Средно и по-ниско образование

 

11 опаковачи

Средно и по-ниско образование

 

 

 

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ

 

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

 

 

 

 

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

 

 

 

 

 

 

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ

 

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МEСТА

 

 

 

 

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

 

 

 

 

 

 

 

ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО

 

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

 

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО

 

1 продавач-консултант

Средно образование

 

 

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”

 

  2 продавач-консултанти-обучение                                                                  Срочен договор

  1 машинен оператор, пералня/перачница                 обект гр.Сапарева баня     Срочен договор

  2 сервитьори-обучение                                           обект гр.Сапарева баня     Срочен договор

  2 организатори, продажби и реклама-об. обект гр.Сапарева баня к.к.Паничище  Срочен договор

  2 продавачи, павилион-обучение                                                                   Срочен договор

  2 продавачи,бюфет-обучение                                                                         Срочен договор

  1 машинен оператор, пералня/перачница-обучение                                          Срочен договор

  1 продавач-консултант-обучение         обект с. Долистово                                Срочен договор

  2 продавачи-павилион-обучение                                                                    Срочен договор

                                                                                                                                                                                                                  

                     ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по мерки за заетост

                                           от  Закона за  насърчаване на заетостта

 

       ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР”, схема”ОЗМ Компонент II”

 

        ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП ”РЧР”, схема”ОЗ Компонент II”

  1 продавач-консултант                                                                                  Срочен договор

 

       ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб

 

 1 барман                                                                                                      Срочен договор

 1 сервитьор                                                                                                  Срочен договор

 2 обслужващи, бюфет/лавка                                                                          Срочен договор

 2 камериери/ки                                             обект к.к.Паничище                    Срочен договор

 3 администратори, хотел                                обект гр.Сапарева баня               Срочен договор

 5 сервитьори                                                обект гр.Сапарева баня               Срочен договор

 3 камериери/ки                                             обект гр.Сапарева баня               Срочен договор

 3 готвачи                                                     обект гр.Сапарева баня               Срочен договор

 1 работник, кухня                                         обект гр.Сапарева баня               Срочен договор

 2 помощник-готвачи                                       обект гр.Сапарева баня               Срочен договор

 1 администратор, хотел                                обект гр.Сапарева баня               Срочен договор

 2 готвачи                                                     обект с.Пастра/Горхим/               Срочен договор

 

 

   ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по програма ЗОХТУ

    от  Закона за  насърчаване на заетостта

 

Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES

Дирекция „Бюро по труда” гр. Благоевград

                       И  Н  Ф  О  Р  М  А  Ц  И  Я

                   за свободните работни места

      в Дирекция “Бюро по труда”  Благоевград

                             към 05.03.2021 г.

          ДБТ БЛАГОЕВГРАД  – тел. За справка: 073/88-67-10,  073/88-76-96

            ДБТ – Благоевград, Филиал Симитли – 0748/72263

                     А.  СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

35

1 касиер, касови плащания

Висше, средно – икономическо обр., 1 г. опит, срок 15.03.2021 г.

64

1 инженер, контролно-измервателни прибори и автоматика

Висше, Полувисше, английски език-срок 31.03.2021

247

1 учител,детски учител

Висше,ПУП,срок 08.03.2021 г.

 

              Б.  СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО  ОБРАЗОВАНИЕ

29

3 кредитни консултанти

СРЕДНО, граждански договор, срок: 15.03.2021

109

1 майстор, производство на хлебни изделия

Средно, опит на такава позиция, срок: 31.03.2021

110

1 Стругар

Средно

Срок до: 31.03.2021 г.

111

1 Шлайфист

Средно

Срок до: 31.03.2021 г.

112

1 Машинен оператор, металорежещи машини с ЦПУ

Средно

Срок до: 31.03.2021 г.

113

1 Шлосер

Средно

Срок до: 31.03.2021 г.

118

5 кредитни консултанти

Средно, срок: 01.05.2021 г. – граждански договор

119

1 Ключар

Средно

Срок до: 30.04.2021 г.

130

1 фризьор

Средно,професионална квалификация, срок: 31.03.2021

158

1 продавач-консултант

Средно, 1 г. опит/срок: 31.03.2021

219

5 шивачи

Средно, срок: 24.03.2021

243

2 продавач-консултант

Основно, средно, 1 г. опит, срок: 31.03.2021

244

1 обслужващ магазин

Средно, срок: 25.03.2021 г.

 

         ВСВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОТ МОБИЛНИТЕ ЕКИПИ

      -ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ:

      -СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ:

                                                        

         Г. РАБОТНИ МЕСТА ПО ПРОЕКТИ ОТ ОП”РЧР-2014-2020”

 

 

 

                       Д.  РАБОТНИ МЕСТА ПО ПРОГРАМИ  ОТ ЗНЗ

 

 

 

                         

         Е.  РАБОТНИ МЕСТА ПО МЕРКИ ОТ ЗНЗ

 

 

 

                   

         Ж.  РАБОТНИ МЕСТА ПО СХЕМА „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”                             

 

1 Счетоводител оперативен

 

ОБЛ

ДБТ – Кюстендил МЗ-3-08-07-5140

Кюстендил, ул. Булаир 11

235

1 Пласьор, стоки

ОБЛ

236

1 Търговски представител

ОБЛ

237

1 Пласьор, стоки

ОБЛ

238

1 Търговски представител

СТ

239

1 Асистент офис

СТ

          

З. РАБОТНИ МЕСТА ПО ЧЛ. 38, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

         -ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ:

90

1 Експерт, здравословни и безопасни условия на труд

висше техническо образование, 3 год. опит за длъжността

срок до 28.04.2021 г.

 

     -СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ:           

 

                      ФИЛИАЛ  СИМИТЛИ – тел. За справка: 0748/72263

 А.  СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ –

 

 

 

                               Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО  ОБРАЗОВАНИЕ –

19

10 шивачи

Основно, средно – 1 г. опит

41

5 шивач обувки

Основно, средно опит 1 г.

42

5 шивач работно облекло

Основно, средно – опит 1 г.

                                                 

                                                                             Директор:

                                                                                                Васил Василев