Предстоящи уебинари организирани от ЕК

Предстоящи уебинари организирани от ЕК

Значим успех за българската екология и енергетика – платформата „Brown to Green“ стана част от Европейския Алианс за Чист водород към Европейската Комисия

България има нужда от нова стратегия за климат и енергетика. Този план за възстановяване и устойчиво…

ПОВЕЧЕ

Пътят към Европейска водородна екосистема, стъпка по стъпка

Водородната стратегия на ЕС ще даде тласък за изчистване на производството на водород в Европа. Водородът може да се използва като суровина, гориво или енергиен носител и съхранение….

ПОВЕЧЕ