Преход на енергията към неутрален климат: подкрепата на ЕС за чисти енергийни технологиии иновации

Преход на енергията към неутрален климат: подкрепата на ЕС за чисти енергийни технологиии иновации

Преход на енергията към неутрален климат: подкрепата на ЕС за чисти енергийни технологиии иновации

Седмица на устойчивата енергия на ЕС 2020

 

Преход на енергията към неутрален климат: подкрепата на ЕС за чисти енергийни технологии и иновации.

В тази сесия на високо ниво европейският комисар Кадри Симсън и изпълнителният директор на „Международната енергийна агенция“, д-р Фатих Бирол ще обсъдят движещата роля на научните изследвания и иновациите за чиста енергия в контекста на възстановяване и въздействието на пандемията върху глобалните и европейските енергийни пазари, енергийната устойчивост и изменението на климата.

Комисар Кадри Симсън, Еврокомисар по енергетиката:

До настъпването на есента, ще завършим и публикуваме първият си доклад за „Чиста енергия и иновации“ ,както и доклада за „Състоянието на Енергийния съюз. Но преди да имаме тези резултати, искаме да споделим с вас ЗАЩО? , КАКВО ? и КАК? да планираме иновациите.

Да започнем със ЗАЩО.

Винаги сме иновирали, както и винаги сме търсили нови начини и средства за импровизация. Това е в нашата природа, защото е имало мечта, точно като братята Райт, които искат да бъдат първите хора, които летят. Или да бъдем по-добри в съперничеството, като космическата надпревара през 50-те.

Въпросът е : Каква е причината за иновации? Тук и сега в Европа.

В този момент за Европа виждам три причини:

 • Нужни са ни иновативни технологии, за да достигнем целите си, нашата визия за неутралитета на климата през 2050 г. няма да стане реалност без иновации, имаме нужда от пробив, иначе рискуваме преход, който ще отнеме по-дълго време, ще бъде по-скъп и по-труден.
 • Втората причина е, че нашата технология за чиста енергия получи тежки удари от кризата. Това означава нестабилна европейска слънчева и вятърна индустрия. За да осигурим оцеляването на тази индустрия, ще трябва да се намесим.
 • Третата причина за разработването на технологии за чиста енергия ,е да се засили европейската конкурентоспособност. Да, ние сме водещ, когато става въпрос за чисти енергийни технологии в момента, но кризата може да подложи на изпитание нашата позиция.

Ние обяснихме ЗАЩО, сега нека да разгледаме какво точно трябва да правим, като фокусираме обновяването си върху сферата на чистата енергия. Да започнем с КЪДЕ трябва да започнем.

Това е ВОДОРОД, първото нещо, което трябва да помислим е, че до 2050 г. европейската енергийна система ще се базира на повече от 80% възобновяеми енергийни източници. До 2050 г. водородът има потенциал да достигне 13%. Процентът е привлекателен, но ние в момента сме много далеч от това число. Мислете за това като за формула, цената на водорода зависи от цената на възобновяемата електроенергия, плюс цената на електролизаторите. Това са областите в които трябва да ускорим, разходите за електролизаторите вече са намалени с 60% през последните 10 години. И все пак трябва да увеличим мащаба си, за да достигнем числата, които искаме.

Освен това споменах за батерии, разбира се, че колкото повече произвеждаме възобновяема електроенергия, толкова повече се нуждаем от гъвкавост и съхранение.

Как да разберем къде да насочим вниманието си?  Първото нещо, е да определим къде да насочим енергията си, това е ролята на Доклада за иновациите и технологиите за преход на чиста енергия. Вече можем да видим при кои технологии има спад. Докладът за иновациите ни дава компас, който да ни помогне да управляваме нашите политики и да намираме устойчив избор. Голям тласък напоследък е намирането на чисти технологии чрез плана за възстановяване на Европа, който Комисията предложи преди няколко седмици. Зелената сделка е с чиста стратегия в основата , тя е перфектно проектирана да помогне за ускоряване на иновативните инвестиции чрез редица програми:

 • „Многогодишната финансова рамка“ (МФР) предложи увеличаване на  програмата „Хоризонт Европа до 94 милиарда евро за да се осигурят допълнителни ресурси за цифровите и зелени преходи. Програмата Хоризонт ще ни позволи да подкрепим най-иновативните нови идеи.
 • Програмата за изследвания и иновации на InvestEU е с бюджет от 10 милиарда евро, който в момента помага за увеличаване на инвестициите в частния сектор, както и за научни изследвания и иновации.
 • „Инструмент за стратегическо инвестиране“ е за подкрепа на частни инвестиции с бюджет 15 милиарда евро, ако планирате да инвестирате в чисти водородни технологии, например, можете да използвате стратегията – „Инструмент за стратегическо инвестиране“ за мащабни проекти, електролизатори или за решения за улавяне и съхранение на въглерод.

Това, което се опитваме да направим с комбинираната финансова мощ, е да покрием всички етапи на иновациите. Заедно те ще ни помогнат да преминем в глобална лидерска позиция, преди да отключим тези нови основни фондове в рамките на следващата МФР.

През юли т.г. ще бъдат пуснати първите 1 милиард евро в рамките на Иновационния фонд„Инструмент за стратегическо инвестиране“. Той ще финансира, наред с други неща, демонстрационен проект за иновативни технологии, базирани на водород и възобновяеми източници. Скоро след това през септември ще приемем 950 милиона евро по „Хоризонт 2020“ към Зелената сделка, от които над 1/3 ще бъдат отделени за различни теми, включително за по-голям мащаб електролизатори.Частният сектор също играе важна роля за финансирането на технологиите за чиста енергия, всъщност частните инвестиции все още представляват приблизително 3/4 от финансирането на научни изследвания и иновации. Ето защо ще създадем и нов водороден съюз, за да доведем публичния и частния сектор към една и съща платформа и да окажем най-голямо влияние, за да използваме най-доброто от двата сектора, като си поставим общи цели и проекти.

Дами и господа, чухте : ЗАЩО , КАКВО И КАК. Въпросът, който се нуждае от отговор е КОГА? Отговорът е: СЕГА. Времето не е на наша страна, Зелената сделка ни предлага инерция, имаме нужда от цялостна инвестиция на чиста енергия и технологии. Това е нашата пътна карта за разработване и внедряване на чиста енергия в Европа.

Д-р. Фатих Бирол, Изпълнителен директор на „Международната енергийна агенция:

Ще започна с най-важното нещо за справяне с кризата COVID, както и кризата със здравеопазването в Европа и не на последно място фокусиране върху икономиката и бъдещата чиста енергия. Всеки един от тези три проблема е под ръководството на ключови лица ,взимащи решения в Брюксел и в европейските столици,като се върви в правилна посока.

Как COVID повлия на енергийния свят? Ще ви дам само два примера:

 1. Очакваме, че глобалното търсене на енергия ще намалее рязко тази година и ще дам пример – седем пъти по-голям спад в сравнение с финансовата криза през 2008-2009 г. Това е огромен спад на глобалното търсене на енергия в целия свят.
 2. CO2 емисии – Огромен спад в целия свят. Тази година спадът на глобалните емисии заличава растежа през последните десет години в световен мащаб. Така последните 10 години растеж се заличават само с тазгодишният спад.

Ако ме питате дали е нещо, от което би трябвало да се радваме, бих казал НЕ. Защото това се случва НЕ в резултат на рационални енергийни политики, а се случва поради травмата на икономиката в много страни по света. Станахме свидетели на намаляване на емисиите в резултат на икономическа криза, като 2008-2009 г., но с тогавашното икономическо възстановяване те се възстановиха много силно. Хората с добра памет може би помнят, че икономическото възстановяване през 2010 г. беше най-голямото увеличение на емисиите в историята на света.

Следователно според мен имаме две важни неща пред себе си, както в Европа така и по света:

 1. Да избегнем възстановяването на текущите емисии.
 2. Да поставим света по пътя, който може да завърши с 0% нетни емисии.

Тази седмица направихме специален доклад: Доклад за устойчиво възстановяване.

Много правителства по света предоставят много на брои пакети за възстановяване , и как ще бъдат проектирани ще определи бъдещето на нашата икономика и енергийни системи. Следователно, ако това възстановяване ще бъде устойчиво или не, е от решаващо значение.

Има три области за устойчиво възстановяване:

 1. Възобновяеми енергии, особено – слънчева и вятърна
 2. 2. Енергийна ефективност, особено обновяването на сгради.
 3. Разширяване и модернизация на електропреносните мрежи.

Тези три области могат да помогнат за икономическия растеж, както и да ни помогнат в създаването на нови работни места.

Искам да насоча голямо внимание към енергийната ефективност, тъй като енергийната ефективност е много важен инструмент за икономически растеж, особено за работни места. Според мен именно енергийната ефективност е машина за създаване на работни места. Около 75% от по-старите сгради днес са строени преди 1990 г., и се нуждаят засилено обновяване.

Тези политики – възобновяеми енергийни източници, ефективност и модернизация на мрежите могат да ни помогнат да намалим емисиите и да гарантираме, че пикът от 2019 г. няма да се повтори. Искаме да видим, че ще има 0% вредни емисии в Европа и по света.

Магическата дума за 0% нетни емисии е една : Иновации. При липса на иновации на критично чисти енергийни технологии, ние нямаме абсолютно никакъв шанс за  постигане на целите от 0% емисии.

Европа трябва да съсредоточи две в важни технологии, които са в съответствие с линията на европейската икономика, индустриални характеристики и европейски енергиен сектор. Тези две технологии са – водородни електролизатори и батерии. В момента те са намират на ниво на което слънчевата енергия е била преди 10 години.

След две седмици ние ще предоставим доклад за перспективите за енергийни технологии, който е справочник за ясни енергийни технологии.

Възхвалявам Европа и нейното лидерство, но това не е достатъчно. CO2 идващ от Лил, или от Детройт, или от Джакарта, има същият ефект върху всички. Изменението на климата е глобален проблем и Европа е отговорна за около 8% от глобалните емисии. Ето защо е много важно европейското ръководство да вдъхнови остатъка от света. И аз съм благодарен на г-жа Комисар Симсън и Заместник-Председателя Тимерманс, че приеха да се присъединят към срещата на върха за чиста енергия на „Международната агенция по енергия“ , която ще се проведе на 9 юли. Имаме повече от 40 Министри по целият свят, които ще се присъединят към срещата на върха по енергетиката на МАЕ. Около 80% от глобалния БВП ще бъде на тази среща и ще обсъди как всички заедно можем да постигнем устойчиво възстановяване.

Повече информация – PDF

Платформата Brown to Green

Кристина Лазарова, съосновател на платформата „Brown to Green“: Зелената сделка е възможност България да изгради нов икономически модел

“Зелената сделка е възможност в България да се направи един нов икономически модел. Тя сама по себе си не се отнася само до трансформация на въглищните централи, а и е насочена към високоенергийната индустрията като цяло.

ПОВЕЧЕ
Платформата Brown to Green

Кристина Лазарова, съосновател на Платформата „Brown to Green”: Трябва да разглеждаме Зелената сделка като позитив и възможност за рестарт на сектор „Енергетика“

Координаторът на Платформа „Brown to Green“ участва на експертната онлайн дискусия „Регионални планове …

ПОВЕЧЕ
Платформата Brown to Green

Значим успех за българската екология и енергетика – платформата „Brown to Green“ стана част от Европейския Алианс за Чист водород към Европейската Комисия

България има нужда от нова стратегия за климат и енергетика. Този план за възстановяване и устойчиво…

ПОВЕЧЕ