Първо заседание на Консултативен съвет към МС относно Европейската зелена сделка.

Първо заседание на Консултативен съвет към МС относно Европейската зелена сделка.

Първо заседание на Консултативен съвет към МС относно Европейската зелена сделка.

Със заповед на Министър-председателя на Република България е създаден Консултативен съвет във връзка с Европейската зелена сделка, в който членове са министрите от кабинета, представители на парламентарно представените партии, синдикати, представители на научните среди, кметове и представители на работодателските организации.

Консултативният съвет във връзка с Европейската зелена сделка проведе своето първо заседание. Целта на заседанието беше да се направи общо представяне на основните аспекти на Съобщението на ЕК и пътната карта към него, както и на извършените дейности от страна на изпълнителната власт в тази област. Заседанието даде възможност и за първоначален обмен на мнения по темите в обхвата на Сделката.

Една от основните задачи на Зеления съвет е да се даде възможност за широк обществен дебат, да консултира и подпомага Министерския съвет за постигането на баланс при съвместяването на националните приоритети в областта на енергийната сигурност, ускореното икономическо развитие, социалната справедливост и защитата на околната среда.

По време на първото заседание , КНСБ обяви своето становище.

Позицията на КНСБ е , че :

  1. Не приема амбициозните климатични цели в предложението на ЕК за „Европейски закон за климата” за намаляване на емисиите на парникови газове до 2030 г. от 40% на 50-55% в сравнение с 1990 г.
  2. България трябва да отстоява позиция да не се пренасочват средства от националните постъпления от продажба на въглеродни емисии за покриване на бюджетен недостиг в ЕС.
  3. Като гранична държава за ЕС нашата страна трябва да има активна позиция за въвеждане на механизъм за въглероден данък, който да защити загубата на конкурентноспособност и преместване на производства в съседни държави с по-либерални екологични режими.
  4. Увеличените разходи за зелени политики не следва да водят до несъразмерна тежест върху крайните потребители у нас. Преходът към нисковъглеродна икономика не трябва да оказва допълнителна тежест върху хората, които вече са изложени на риск от енергийна и икономическа бедност.

Националните позиции на страни със сходни на нашите проблеми – Полша и Чехия, ясно показват намерението им за водене на преговори за постигане на максимална финансова подкрепа при реализация на проекти с нисък въглероден отпечатък, включително:

– развитие на „зелена инфраструктура“ и насърчаване на чистата мобилност; 

– обновяване на сгради;

– увеличаване на енергийната ефективност; 

– насърчаване на енергийните източници, които ще улеснят постигането на неутралност по отношение на климата до 2050 г.; 

– насърчаване на съвместните научни изследвания и иновациите в областта на технологиите с ниски емисии;

– насърчаване на кръговата икономика и на климатично отговорните обществени поръчки.

Консултативният съвет по Европейската зелена сделка следва да играе ролята на обединяващо звено по отношение на националните политики, което да изведе основни постулати при осъществяване на международното сътрудничество в тази област, но и да конкретизира практическите действия за осъществяване на мерките за икономическо възстановяване у нас, при отчитане на дългосрочните европейски политики. КНСБ ще настоява за приключване в най-кратки срокове на социално-икономическия и екологичен анализ на предизвикателства пред основните икономически сектори на ефектите от изпълнението на Европейската зелена сделка в България, в т.ч. оценка на най-силно засегнатите промишлени отрасли, транспорт и селско стопанство. На тази база ще настояваме също така за своевременно изготвяне на Национален план за действие за справедлив преход.

За постигане на така поставените задачи пред Консултативния съвет, КНСБ счита, че е необходимо създаване на експертни работни групи към Консултативния съвет по Европейската зелена сделка към Министерския съвет, за които да бъде осигурено съответното финансово и ресурсно обезпечение.

Платформата Brown to Green

Кристина Лазарова, съосновател на платформата „Brown to Green“: Зелената сделка е възможност България да изгради нов икономически модел

“Зелената сделка е възможност в България да се направи един нов икономически модел. Тя сама по себе си не се отнася само до трансформация на въглищните централи, а и е насочена към високоенергийната индустрията като цяло.

ПОВЕЧЕ
Платформата Brown to Green

Кристина Лазарова, съосновател на Платформата „Brown to Green”: Трябва да разглеждаме Зелената сделка като позитив и възможност за рестарт на сектор „Енергетика“

Координаторът на Платформа „Brown to Green“ участва на експертната онлайн дискусия „Регионални планове …

ПОВЕЧЕ
Платформата Brown to Green

Значим успех за българската екология и енергетика – платформата „Brown to Green“ стана част от Европейския Алианс за Чист водород към Европейската Комисия

България има нужда от нова стратегия за климат и енергетика. Този план за възстановяване и устойчиво…

ПОВЕЧЕ