Пътят към Европейска водородна екосистема, стъпка по стъпка

Пътят към Европейска водородна екосистема, стъпка по стъпка

Пътят към Европейска водородна екосистема, стъпка по стъпка

ВОДОРОДНА СТРАТЕГИЯ

За климатично неутрална Европа

#EUGreenDeal

Водородната стратегия на ЕС ще даде тласък за изчистване на производството на водород в Европа. Водородът може да се използва като суровина, гориво или енергиен носител и съхранение и има много възможни приложения, които биха намалили емисиите на парникови газове в промишлеността, транспорта, енергетиката и сектора на сградите. Планът на Комисията за икономическо възстановяване „Next Generation EU“ подчертава водорода като инвестиционен приоритет за стимулиране на икономическия растеж и устойчивост, създаване на местни работни места и укрепване на глобалното лидерство в ЕС.

 

Пътят към Европейска водородна екосистема, стъпка по стъпка:

  • От днес до 2024г. : От сега до 2024 г. ще подкрепим инсталирането на най-малко 6GW възобновяеми водородни електролизатори в ЕС и производството на до 1 милион тона възобновяем водород.
  • От 2025г. до 2030г : От 2025г. до 2030 г. водородът трябва да се превърне в неразделна част от нашата интегрирана енергийна система, с поне 40 GW възобновяеми водородни електролизатори и производството на до 10 милиона тона възобновяем водород в ЕС.
  • След 2030г. : От 2030 г. нататък, възобновяемият водород ще бъде използван в голям мащаб във всички трудно подлежащи на декарбонизиране сектори.

 

Как водородът може да бъде популяризиран в Европа?

  • Необходимо е да се увеличи производството на чист водород чрез създаване на устойчива индустриална стойностна верига.
  • Трябва да засилим търсенето на чист водород, идващ от индустриални приложения и технологии за мобилност.
  • Чистият водород се нуждае от подкрепяща рамка, добре функциониращи пазари и ясни правила, както и от специална инфраструктура и логистична мрежа.
  • Насърчаването на научните изследвания и иновациите в технологиите за чист водород е изключително важно.
  • Европа, ние ще си осигурим възможности за сътрудничество със съседните страни и региони на ЕС и ще работим за създаването на глобален водороден пазар.
  • Европейският Aлианс за Чист Водород ще помогне за изграждането на здрав тръбопровод от инвестиции.

 

За декарбонизиране на икономиката, трябва да насърчаваме чистия водород

Нашият приоритет е да разработим чист, възобновяем водород, произведен с използване предимно на вятърна и слънчева енергия като най-съвместимия вариант с целта на ЕС за дългосрочен климат. В краткосрочен и средносрочен план обаче са необходими други форми на нисковъглероден водород за бързо намаляване на емисиите от съществуващото производство на водород и подпомагане на развитието на жизнеспособен пазар в значителни мащаби.

За да се насочи към подкрепа по най-чистите налични технологии, Комисията ще работи за въвеждане на цялостна терминология и сертифициране, за определяне на възобновяеми и други форми на водород. Той ще се основава на въглеродните емисии от жизнения цикъл, залегнали в съществуващото законодателство за климата и енергетиката и в съответствие с таксономията на ЕС за устойчиви инвестиции.

Платформата Brown to Green

Кристина Лазарова, съосновател на платформата „Brown to Green“: Зелената сделка е възможност България да изгради нов икономически модел

“Зелената сделка е възможност в България да се направи един нов икономически модел. Тя сама по себе си не се отнася само до трансформация на въглищните централи, а и е насочена към високоенергийната индустрията като цяло.

ПОВЕЧЕ
Платформата Brown to Green

Кристина Лазарова, съосновател на Платформата „Brown to Green”: Трябва да разглеждаме Зелената сделка като позитив и възможност за рестарт на сектор „Енергетика“

Координаторът на Платформа „Brown to Green“ участва на експертната онлайн дискусия „Регионални планове …

ПОВЕЧЕ
Платформата Brown to Green

Значим успех за българската екология и енергетика – платформата „Brown to Green“ стана част от Европейския Алианс за Чист водород към Европейската Комисия

България има нужда от нова стратегия за климат и енергетика. Този план за възстановяване и устойчиво…

ПОВЕЧЕ