Р Е Ш Е Н И Е № 211 от 26.03.2020

Платформата Brown to Green

Р Е Ш Е Н И Е № 211 от 26.03.2020

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

Р Е Ш Е Н И Е № 211

от 26 март 2020 година

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА ЗА ОТГОВОРНО ВЕДОМСТВО ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ИЗГОТВЯНЕТО НА ТЕРИТОРИАЛНИ ПЛАНОВЕ ЗА СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т  С Ъ В Е Т
Р Е Ш И:

Определя Министерството на енергетиката за отговорно ведомство по изпълнение на необходимите дейности, свързани с изготвянето на териториални планове за справедлив преход, във връзка с реализацията на инвестициите от Механизма на Европейския съюз за справедлив преход.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков

 
Платформата Brown to Green

Кристина Лазарова, съосновател на платформата „Brown to Green“: Зелената сделка е възможност България да изгради нов икономически модел

“Зелената сделка е възможност в България да се направи един нов икономически модел. Тя сама по себе си не се отнася само до трансформация на въглищните централи, а и е насочена към високоенергийната индустрията като цяло.

ПОВЕЧЕ
Платформата Brown to Green

Кристина Лазарова, съосновател на Платформата „Brown to Green”: Трябва да разглеждаме Зелената сделка като позитив и възможност за рестарт на сектор „Енергетика“

Координаторът на Платформа „Brown to Green“ участва на експертната онлайн дискусия „Регионални планове …

ПОВЕЧЕ
Платформата Brown to Green

Значим успех за българската екология и енергетика – платформата „Brown to Green“ стана част от Европейския Алианс за Чист водород към Европейската Комисия

България има нужда от нова стратегия за климат и енергетика. Този план за възстановяване и устойчиво…

ПОВЕЧЕ