Трансформация на Югозападния въглищен регион

Трансформация на Югозападния въглищен регион

Трансформация на Югозападния въглищен регион

Платформата “Brown to Green” ще работи активно по изготвянето на цялостната визия за икономическата и социална трансформация на Югозападния въглищен регион

 

„Основната идея на платформата “Brown to Green” е цялостната трансформация и развитието на Югозападния въглищен регион, в който влизат Областите Кюстендил и Перник, общините на тези територии и съответно Топлофикация Перник и ТЕЦ Бобов дол. Заедно ще търсим и намерим решение как да развием икономически тези райони, за да може определени производства да се ситуират там и да бъдат отворени нови. Това трябва да бъде посоката на нашата работа, а не просто да говорим ще има ли въглища или не.. Това заяви Кристина Лазарова, съосновател на платформата „Brown to Green“ по време на първото онлайн заседание.

 

 

„ Трябва да знаем, ако едно предприятие бъде затворено, какво друго може да бъде открито на негово място. Не трябва да има хора, които да останат без работа, а напротив – да може да им бъде предложена най-добрата алтернатива за нова работа със съответната необходима преквалификация.“ – допълни още съоснователката.

Още в началото на мероприятието Кристина Лазарова изказа огромната си благодарност към всички, присъединили се към Платформата , а именно Министерски Съвет, Министерство на Енергетиката, Министерство на околната среда и водите, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Булгартрансгаз, Областен управител на Кюстендил, Областен управител на Перник, Община Перник, Община Бобов дол, както и WWF България. „Щастлива съм, че към Платформата се присъединиха участващите в това първо заседание. Също така и представители от Европейска банка за възстановяване и развитие, редица асоциации и браншови организации, експерти в областта. Очакваме всеки, който иска и изяви желание да се включи и даде своя принос към този проект“, каза Кристина Лазарова.

По нейните думи механизмът за справедлив преход дава много възможности, които ние трябва да можем да ги имплементираме в Областите Кюстендил и Перник и общините на тези територии. „Имаме прекрасна база, която в момента ни се предоставя с т.нар. „Зелена сделка“. Чака ни много дълъг път, който трябва да извървим тепърва, за това ние имаме нужда от помощта на институциите както на национално, така и регионално ново. Всички ние заедно трябва да обединим усилията си за общата дейност по трансформацията на Югозападния въглищен регион.“, посочи още тя.

„През септември месец в България ще дойде консултант, който ще бъде ибран от Европейската комисия. Той ще се включи с техническа помощ и ще работи с нас, институциите и най-вече с местните власти до финала на одобрението на плана, който ние трябва да изготвим и представим на ЕК за икономическата трансформация на нашите региони. В тази връзка основната ни задача е всички заинтересувани лица по тази тема, а именно институциите на национално и местно ниво, бизнесът,  синдикатите и НПО-тата заедно да подготвим базови стратегически документи, които да можем да споделим с консултанта, който ще дойде в България. Това ще ускори процеса на неговата работа“. Това каза заместник-министърът на енергетиката Жечо Станков по време на заседанието. Според него, ако успеем да изготвим ясни планове за всеки един засегнат регион, това ще даде стъпка преднина на страната ни пред всички останало държави. „Важната ни задача с него, ще бъде така да подготвим плана, който ще внесем в ЕК, че той да бъде одобрен от самата Комисия. За това ние смятаме, че тази инициатива, която стартира, е напълно навременна и ние я подкрепяме изцяло“, посочва Жечо Станков.

По време на заседанието Боряна Каменова, Дирекция „Политика по изменение на климата“,  МОСВ посочи, че те участват активно в изготвянето на  всички документи по тази тема, както и в работата на Консултативния съвет към вицепремиера Томислав Дончев, който е за „Зелената сделка“ и изобщо по въпросите, свързани с този преход към нисковъглеродно развитие. „Такъв тип платформи имат право да се включат към този Съвет и това би било много полезно от гледна точка, че там са концентрирани всички ведомства, които имат компетенции по тези въпроси. Нисковъглеродното развитие и измененията на климата засягат всички сектори на икономиката, енергетиката и гражданското общество.“, обясни Боряна Каменова и заяви/демонстрира публично пълната подкрепа и приветствие в лицето на МОСВ към платформата “Brown to Green”.

От МРРБ изразиха готовност да вземат активно участие в експертната аналитична част по събиране на базата данни при изготвянето на стратегията.  „МРРБ е възложител на интегрираните териториални стратегии, които се разработват за шестте региона. Тези стратегии са за изпълнение на интегрираните инвестиции за следващия програмен период и финансирането на структурните фондове.“, обясни Ивайло Стоянов, МРРБ и приветства създаването на тази платформа.

От името на Цветелина Хинкова – главен експерт в дирекция „Координация по въпросите на ЕС”, се посочи, че заместник министър-председателят Томислав Дончев е един от хората, който контролира процеса по координацията на всички министерства, свързани с разпределянето на евросредствата за бъдещия програмен период. Припомнено бе, че още януари месец е създадена група от осем министерства, на ниво заместник-министри, които заседават и обменят мнения по тази тема. Със заповед на премиера е сформиран и „зелен“ съвет на високо равнище, в който участват всичките министри от Кабинета, народни представители от всички парламентарно представени партии, от Президентството, от Националното сдружение на общините, академични среди и БАН.

Областните управители на Кюстендил, Виктор Янев и на Перник, инж. Емил Костадинов изразиха надежда, че всички заедно ще спомогнат  за осъществяването на всичко това, което е заложено като европейска рамка и като национална такава. Виктор Янев поясни, че трябва да се промени отношението на хората към околната среда и към проблемите по осъществяването на „Зелената сделка“. От своя страна инж. Костадинов заяви, че тяхното участие е много важно, защото през последните години световната политика се насочва към „зелената“ енергия. „Перник основно е свързан с въгледобива и от тези промени ще бъдат засегнати 3000 семейства“, обясни той.

В заседанието се включиха и представители на Общините Перник и Бобов дол. Заместник-кметът на Община Перник Стефан Кръстев, цитирайки известната фраза „Европа дава, но в кошара не вкарва“, посочи, че от всички тях зависи на местно ниво да има сътрудничество. Той благодари за поканата за заседанието и цялата активност на “Brown to Green”. От Община Бобов дол изразиха пълната си подкрепа за създаването на всички възможни механизми за подобряването на  състоянието на живот на населението и изразиха благодарност за инициативи като платформата “Brown to Green”.

„Както заяви зам.-председателят на Европейската комисия Франс Тимерманс, природният газ ще бъде незаменим при осъществяването на справедливия енергиен преход. По тази причина от наша страна ние ще съдействаме с каквото можем, на Платформата. Вярваме в нейната успешна работа“, каза Никола Велев, Булгартрансгаз.

„WWF в този процес винаги е една стъпка преди събитията за добро или лошо. Преди 3 години, когато започнахме активната работа, от МОСВ получихме официална подкрепа за проектите, които изпълняваме в района на Югозападна България. Те са инициирани от немското министерство на околната среда. Отделно, драфт вариантът, който направихме за справедлив енергиен преход, когато темата я нямаше във формата на „Зелената сделка“ и регламент, който се обсъжда в ЕП, ни позволява да имаме една стъпка напред за тази част на България“, каза Георги Стефанов, WWF България. Той напомни, че техният голям принос за Общините Перник и Бобов дол е направените организационноситуационни анализи. Това е доклад за една инвентаризация на възможностите на този преход и даване на отговорите по направленията на официалните планове и търсенето на възможните решения. От WWF България смятат, че трябва да бъде привлечено и Министерството на финансите, което ще  дават отговори, които те често нямат, но разчитат на тях.

В края на разговора се взе решение веднъж месечно да се провеждат заседания и да се обменя новата оперативна информация, да се обобщават дейностите, които са били извършвани и да се определят бъдещите задачи за следващото събиране.

Първото заседание на платформата беше в много стеснен формат основно с националната и местна власт. Следващото заседание, което ще бъде организирано с всички присъединили се в по-широк формат, ще бъде в средата на месец юни. Институциите поеха ангажимент да заседават с Платформата веднъж месечно, а следващото такова мероприятие да бъде проведено на 2 юли.

 

Платформата Brown to Green

Кристина Лазарова, съосновател на платформата „Brown to Green“: Зелената сделка е възможност България да изгради нов икономически модел

“Зелената сделка е възможност в България да се направи един нов икономически модел. Тя сама по себе си не се отнася само до трансформация на въглищните централи, а и е насочена към високоенергийната индустрията като цяло.

ПОВЕЧЕ
Платформата Brown to Green

Кристина Лазарова, съосновател на Платформата „Brown to Green”: Трябва да разглеждаме Зелената сделка като позитив и възможност за рестарт на сектор „Енергетика“

Координаторът на Платформа „Brown to Green“ участва на експертната онлайн дискусия „Регионални планове …

ПОВЕЧЕ
Платформата Brown to Green

Значим успех за българската екология и енергетика – платформата „Brown to Green“ стана част от Европейския Алианс за Чист водород към Европейската Комисия

България има нужда от нова стратегия за климат и енергетика. Този план за възстановяване и устойчиво…

ПОВЕЧЕ