Що е то

На 11 декември 2019 г. Европейската Комисия представи Европейският Зелен пакт (по-познат като Европейската Зелена сделка). Пактът акцентира върху пакет от стратегически и законодателни инициативи, които трябва да преведат Европа до това през 2050 г. да се превърне в първия континент, постигнал въглеродна неутралност на цялата си икономика. Целта е Европа да се превърне в глобален лидер. Всичко това създавайки нова стратегия за растеж на Съюза, която стратегия е подкрепена и с Плана за инвестиции на Европейския зелен пакт в размер на 1 трилион евро.

Платформата Brown to Green