Day: 17.06.2020

юни 17
Заседание на Комисия по околната среда (ENVI) 16.06.2020

ДНЕВЕН РЕД : ОБМЕН НА МНЕНИЯ С КОМИСИЯТА ЗА НАЦИОНАЛНИ ПЛАНОВЕ ЗА ЕНЕРГИЯ И КЛИМАТ