Ден: 22.06.2020

юни 22
Справедливият преход за зависимите от въглища

Справедливият преход за зависимите от въглища региони и платформата "Brown to Green" обсъждаха в община Перник

юни 22
С лека ръка не трябва да се вземат решения за „Зелената сделка

ДНЕВЕН РЕД : ОБМЕН НА МНЕНИЯ С КОМИСИЯТА ЗА НАЦИОНАЛНИ ПЛАНОВЕ ЗА ЕНЕРГИЯ И КЛИМАТ