Ден: 23.06.2020

юни 23
#NUEdialog 2020

Втори Нюрнбергски диалог за бизнеса и науката. БЪДЕЩЕ С ВОДОРОД. ПЕРСПЕКТИВИ НА…