Ден: 25.06.2020

юни 25
Водородът и Европейската Зелена сделка

На 08 юли 2020 г. се очаква да бъде представена въглеродната стратегия от ЕК.

юни 25
Преход на енергията към неутрален климат: подкрепата на ЕС за чисти енергийни технологиии иновации

Преход на енергията към неутрален климат: подкрепата на ЕС за чисти енергийни технологии и иновации.

юни 25
Законодателен пакет за политиката на сближаване 2021-2027

Политиката на сближаване (Кохезионната политика) играе решаваща роля за укрепване