Ден: 02.07.2020

юли 02
Нови инструменти в подкрепа на екологичното възстановяване в Европа: фондовете за модернизация и иновации

Зелената сделка е един от елементите на плана за възстановяване на Европейския.....