Ден: 15.07.2020

юли 15
Пътят към Европейска водородна екосистема, стъпка по стъпка

Водородната стратегия на ЕС ще даде тласък за изчистване на производството на водород в Европа. Водородът може да се използва като суровина, гориво или енергиен носител и съхранение....

юли 15
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ

Водородът се радва на обновяващо се и бързо нарастващо внимание в Европа и по света.