Ден: 15.07.2020

юли 15
Пътят към Европейска водородна екосистема, стъпка по стъпка

Водородната стратегия на ЕС ще даде тласък за изчистване на производството на водород…

юли 15
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ

Водородът се радва на обновяващо се и бързо нарастващо внимание в Европа и по света.