Нови инструменти в подкрепа на екологичното възстановяване в Европа: фондовете за модернизация и иновации

Нови инструменти в подкрепа на екологичното възстановяване в Европа: фондовете за модернизация и иновации

Нови инструменти в подкрепа на екологичното възстановяване в Европа: фондовете за модернизация и иновации

 

Клара де ла Торе, заместник главен директор в Главна дирекция „Климат към Европейската комисия:

Зелената сделка е един от елементите на плана за възстановяване на Европейския съюз. Той беше създаден като стратегия за растеж, а сега е още по-необходим като наш структурен елемент на зеленото възстановяване.

Ще се нуждаем от големи инвестиции за нисковъглеродни решения в нови технологии и инфраструктура, които варират от нисковъглеродна енергия до по-ефективни промишлени процеси.

Ясно е, че публичното финансиране е от съществено значение, но никога няма да бъде достатъчно. Тези инструменти са начин за производство на водещи частни финанси. Комбинацията от двете ще може да прави интелигентни инвестиции, от които рискът е малко по-нисък.

Също така Зелената сделка и инструментите, които ще бъдат включени, ще гарантират, че наличните ресурси са справедливо разпределени между страните и между секторите, в зависимост от специфичните нужди и характеристики.

От 2021 г. и през цялото десетилетие ,една част от приходите генерирани от търгове на Системата за търговия с емисии ще бъдат заделени за следните два фонда:

  1. Фонд за иновации
  2. Фонд за модернизация

Очакваните общи суми ще бъдат около 1 милиард евро. Двата фонда действат на сходни инвестиционни практики с евентуално една и съща цел, но имат някои различия помежду си.

Фондът за иновации ще събере 10 милиарда евро, в зависимост от цената на въглерода на търга. Тя е насочена към финансиране на комерсиализацията на технологии, които от интерлогична гледна точка са зрели, но които все още не са внедрени на пазара. Така че ,съществуват нисковъглеродни технологии във възобновяемите енергийни източници, съхранението на енергия и съхранението на въглерод. Тези фондове се управляват пряко от Европейската комисия.

Фондът за модернизация също е насочен към подобряване на по-екологична и по-устойчива икономика. Докато фондът за Иновации се насочва към всички държави-членки Модернизационният фонд е ограничен до десет държави-членки, които имат по-ниски доходи. Някои държави-членки ще получават приходите от самия търг и ще отговарят за управлението на средствата. Фондът за модернизация ще работи през януари 2021 г. и ще бъде с бюджет около 14 милиарда евро. Фондът може да се счита за инструмент за солидарност и един от няколкото, които са предложени в пакета за възстановяване от Комисията преди няколко седмици. Също така и Механизмът за възстановяване и устойчивост, е на разположение на държавите-членки , и не на последно място разполагаме с Фонда за справедлив преход, който предоставя специфична подкрепа за зависимите от въглерод региони.

Но както знаете, дискусиите относно бюджета са винаги и много трудни, така че тези ресурси все още не са налични.Но ресурсите излизащи от СТЕ (Система за търговия на емисии), са налични. Може да сме сигурни, че ще имаме фондове за Иновации и Модернизация.

 

 

ОПИТЪТ НА СЛОВАКИЯ ДО МОМЕНТА:

Габриела Фишерова – генерален директор, Дирекция по изменение на климата и опазване на въздуха, Министерство на околната среда на Словашката република.

Фондът за модернизация е един от най-важните инструменти за трансформационен процес в Словакия. Особено що се отнася до инвестиционните нужди в секторите за производство на енергия, електричество и топлина. Понастоящем надбавките от общата сума във фонда за модернизация на Словакия трябва да бъдат 60 милиона евро за период от 10 години. Приблизително 20 милиона евро идват от фонд „Солидарност“ на механизма „Солидарност“. И 40 милиона евро обезщетения са от търгове, съгласно Чл.10г, параграф 4 от Директива 2003/87.

Ако направим една доста консервативна оценка, очакваме около 1.2 милиарда евро, което е висока сума за чисто климатична инвестиция.

Най-вече парите трябва да са насочени към производството на електричество и топлина, както се казва и в – чл. 18, ал. 13 от закона.

Компетентни органи:

  • Министерство на околната среда – Имаме доста проста схема, що се отнася до фонда за модернизация, Министерството на околната среда носи цялостната отговорност за Европейската система за търговия на емисии, включително Фонд за модернизация и търгове и т.н.
  • Министерството на икономиката решава заедно с министерството на околната среда относно схемата за държавна помощ за управление на портфейла, както и да вземе решение за списъка на проектите, които ще бъдат финансирани от фонда за модернизация.
  • Фондът за околната среда е национален орган, чрез който парите от фонда за модернизация ще отидат за съответните кандидати.

Също така подготвяме схема за държавна помощ, която ще отнеме известно време. Все още нямаме достатъчно подробности, тъй като все още официално не е приета наредбата за фонда за модернизация.

Ще се нуждаем от повече подробности относно формата на проекта, къде ще има някакъв шаблон или каква информация е необходима и какъв вид  придружаващи документи ще трябва да бъдат изпращани заедно.

Текущо състояние:

За да се справим с настоящата ситуация, ние ще създадем комитет,които ще бъде съставен от членове на Министерството на околната среда и Министерството на икономиката. Комитетът трябва да се занимава с всички въпроси, свързани с фонда за модернизация, докато не бъде изготвена и одобрена схемата за държавна помощ. Всички държави-членки, които отговарят на условията за фонд за модернизация, трябва да изпратят някакъв предварителен списък на проектите към Европейската инвестиционна банка до ноември тази година.

За първият етап имаме приблизително 100 идеи за проекти и списъкът все още не е приключил, а общата стойност е около 3,5 милиарда евро. Изглежда, че не всички проекти са в нашите приоритетни области, но ще трябва да преминем през всеки един проект и да решим кой да включим в списъка за ноември.

Друг проблем, който е удачно да се припомни, е, че парите от фонда за модернизация не са налични от самото начало на функционирането на фонда, те ще се натрупват според графика на търговете с емисии. Трябва да разберем повече подробности , какъв е процесът и начина по който да се субсидира големите проекти в началото.

Подготовката на схемата за Държавна помощ също е много неясна , тъй като все още не знаем достатъчно подробности и очакваме някои промени на равнище ЕС по отношение на оценката на правилото за държавните помощи и ускоряването на процеса, особено с оглед на ситуацията с COVID.Нуждаем се от повече подробности от Комисията , Европейската инвестиционна банка и от нашата местна индустрия.

Фондът за иновации

Все още в Словакия няма заявления за проекти, които да бъдат финансирани от фонда за иновации. Има потенциал в няколко от индустриалните сектори и бихме искали да видим някои приложения и насърчаваме представителите на производството на стомана, производството на цимент, някои химически производства особено амоняк. Вярваме, че има технологии, които са считани за иновативни и могат да бъдат приложени в някои от компаниите в Словакия. Последната точка е, че най-важните характеристики на фонда за модернизация в Словакия трябва да бъдат с трансформативен характер на проекта.

Платформата Brown to Green

Кристина Лазарова, съосновател на платформата „Brown to Green“: Зелената сделка е възможност България да изгради нов икономически модел

“Зелената сделка е възможност в България да се направи един нов икономически модел. Тя сама по себе си не се отнася само до трансформация на въглищните централи, а и е насочена към високоенергийната индустрията като цяло.

ПОВЕЧЕ
Платформата Brown to Green

Кристина Лазарова, съосновател на Платформата „Brown to Green”: Трябва да разглеждаме Зелената сделка като позитив и възможност за рестарт на сектор „Енергетика“

Координаторът на Платформа „Brown to Green“ участва на експертната онлайн дискусия „Регионални планове …

ПОВЕЧЕ
Платформата Brown to Green

Значим успех за българската екология и енергетика – платформата „Brown to Green“ стана част от Европейския Алианс за Чист водород към Европейската Комисия

България има нужда от нова стратегия за климат и енергетика. Този план за възстановяване и устойчиво…

ПОВЕЧЕ